Feltänkt om akademisk frihet

I regeringsuppdraget ... föreskrivs att forskarna till exempel ska sprida ministeriets uppfattning att skogsproduktionen i Sverige är långsiktigt hållbar. Det skriver Guy Madison, Erik J Olsson, Sharon Rider, Jens Stilhoff Sörensen och Magnus Zetterholm.

3 februari 2014 10:11

I ett tidigare inlägg berättade vi att det nätverk som vi företräder, Academic Rights Watch, under det gångna året kunnat dokumentera 25 exempel vid 15 svenska lärosäten där den akademiska friheten kränkts. Ett av exemplen rör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Så här skrev vi: ”Den institutionella autonomin överträddes genom att en minister dikterade vilka slutsatser forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet skulle presentera som sanna vid en konferens.” Den konferens som åsyftas ägde rum i Rio.

I sitt genmäle invänder Tina Zethraeus, kommunikationschef på SLU, mot denna beskrivning: ”Sanningen om SLU: s deltagande i Rio var att universitetet själv tog initiativ till medverkan för att presentera svensk forskning och hur den kan bidra till ett hållbart skogsbruk. Vi begärde ekonomiskt stöd för detta av departementet, och då gavs det i form av ett uppdrag. Men initiativet var helt SLU:s.”. Hon drar sedan slutsatsen att det inte var fråga om ”ministerstyre”, varför den akademiska friheten inte ska ha kränkts.

Men Zethraeus begår här ett tankefel. I regeringsuppdraget, som kan laddas ner från vår sajt (www.academicrightswatch.se), föreskrivs att forskarna till exempel ska sprida ministeriets uppfattning att skogsproduktionen i Sverige är långsiktigt hållbar. Det är en vetenskaplig tes, tillika en som forskarna själva betraktar som ogrundad (SvD Opinion, 29 maj, 2013). Redan det faktum att ett sådant regeringsuppdrag föreligger innebär en kränkning av SLU:s institutionella frihet. Vem som tog initiativ till uppdraget är ovidkommande för denna huvudfråga.

Zethraeus menar att SLU:s ledning tog initiativ till uppdraget, vilket hon ser som en förmildrande omständighet. Men det förhåller sig precis tvärtom: om hon har rätt betyder det att inte bara ministeriet utan även universitetsledningen har kört över forskningens frihet.

Guy Madison, professor i psykologi, Umeå universitet

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet

Sharon Rider, professor i filosofi och prodekanus vid Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet

Jens Stilhoff Sörensen, lektor och forskare i globala studier, Utrikespolitiska institutet och Göteborgs universitet

Magnus Zetterholm, lektor och docent i Nya Testamentets exegetik, Lunds universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!