Får vi M:s stöd för heltid åt alla?

Kan vi räkna med moderat stöd i frågan om att erbjuda alla heltid? Kan vi rentav hoppas på att Gunnar Hedberg gör frågan till sin när han inom kort presenterar kommunens budget? Det skriver Marlene Burwick och Erik Pelling inför 1 maj.

29 april 2011 14:20

I morgon är det den första maj. Arbetar­rörelsens internationella högtidsdag. En dag att fira och en dag av protester mot orättvisor. Den svenska arbetarrörelsen demonstrerar i år under parollen jämlikhet och utveckling. Vi gör det i övertygelsen om att jämlika villkor och minskade klyftor skapar den tillit och trygghet som krävs för framtidstro och utveckling.

De senaste åren har vi bevittnat hur våra gemensamma försäkringar mot arbetslöshet och sjukdom har försämrats. Vi ser också att de otrygga anställningarna blir allt fler. Ännu 2011 är låga löner, ofrivilliga deltider och ett hårt styrt arbete vardag för många av Sveriges löntagare. Värst är situa­tionen för kvinnor i LO-yrken.

Socialdemokraterna är löntagarnas parti. Vi vet av erfarenhet att arbetsvillkoren och människors möjligheter till karriär, utbildning och utveckling i arbetslivet är frågor som berör hela samhället. Men vi behöver bli tydligare i vår politik för ett mänskligare arbetsliv.

Vi vet ju att goda villkor i arbetslivet är avgörande för ett jämlikt och jämställt samhälle. Varje arbetad timme behövs för att upprätthålla det välfärdssamhälle som har gjort Sverige starkt, men det måste ske utan att vare sig stressa, pressa eller förbruka löntagarna.

De unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög och hälften av alla unga som har ett jobb i dag har en tidsbegränsad och ofta otrygg anställning. Ta Josefine som ett exempel.

Josefine är några år över 20. Hon har en färdig utbildning inom vården men får inget heltidsjobb. Först fick hon ett vikariat. Därefter ett vikariat till. Sedan en provanställning. På det följde en timanställning. Det gav några timmars jobb ena dagen, ytterligare några timmar andra dagen, men sedan inga fler timmar under resten av vec­kan. Förrän hon väcktes av ett sms på lördag morgon om att hon behövdes på jobbet klockan nio. Josefine ville jobba och få in lite mer pengar men det innebar samtidigt att hon var tvungen att ställa in planerna för helgen. Valet föll ändå på att byta om till arbetskläder eftersom hon inte visste när hon skulle erbjudas timmar nästa gång, eller för den delen hur hennes arbetsgivare skulle reagera ifall hon inte kom in. På bussen till jobbet skickade hon ett sms till sin syster och meddelade att hon fick träffa sin nyfödda systerdotter en annan gång.

Josefine är tyvärr inte ensam om sin situation.

Antalet tillfälliga anställningar i Uppsala kommun motsvarar 2 260 heltider. Här finns också en tydlig könsaspekt. Nästan var tredje kvinna i Uppsala kommun har bara en deltidsanställning. För män är motsvarande siffra 17,4 procent.

Heltid är en avgörande fråga för den anställde. Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal.

Ändå har mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda endast en deltidstjänst. Det är inte en god personalpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Som kommunalråd för Socialdemokraterna i landets fjärde största kommun tänker vi göra vad vi kan för att se till att Uppsala kommun är ett föredöme som arbets­givare.

Vi vill minska antalet osäkra anställningar, ersätta de ofrivilliga deltiderna med heltidstjänster och göra heltid till utgångspunkt vid alla nyanställningar.

Planeringen av verksamheten måste bygga på fasta jobb, tillräcklig grundbemanning och möjlighet att klara en större del frånvaro utan tillfälliga vikarier. Forskning och erfarenheter från andra delar av landet visar att det inte bara skulle hjälpa oss som kommun att göra ett bättre jobb utan också löna sig rent ekonomiskt.

Att vara en attraktiv arbetsplats är en nödvändighet om kommunen ska kunna rekrytera de medarbetare vi behöver i en allt hårdare konkurrens om arbetstagarna. Uppsala kommun står och faller med sina medarbetare. De betyder allt för att vi ska kunna ge Uppsalaborna en service i världsklass.

Genom att vara ett föredöme som arbetsgivare kan kommunen ha ett positivt inflytande på arbetsmarknaden i stort. Men Uppsala kommun har inte bara många anställda i sin egen organisation. Allt fler kommunala verksamheter bedrivs i dag på entreprenad av privata utförare.

För att upprätthålla goda arbetsvillkor för anställda, oavsett vilken entreprenör som får uppdraget, är det viktigt att kommunen ställer sociala villkor om bland annat rätt till heltid vid sina upphandlingar. Risken är annars att vi får en snedvriden konkurrens mellan kommunens egna utförare och de privata. I slutändan är det arbetstagarna som förlorar på det.

Det är dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun en heltidstjänst om de så önskar. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Det skulle göra Uppsala kommun till en bättre arbetsgivare och det skulle förbättra de enskilda medarbetarnas ekonomiska situation. Man ska kunna både leva och åldras på sin lön.

Det här borde Uppsalas finanskommunalråd Gunnar Hedberg (M) kunna ställa upp på. Den moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten har nyligen uppmanat de moderata kommunalråden att ta arbetsgivarrollen på allvar och så långt som möjligt erbjuda heltidsarbete. Frågan är nu om vi kan räkna med moderaternas stöd när frågan tas upp i kommunfullmäktige?

Eller kan vi rentav hoppas på att Gunnar Hedberg gör frågan till sin när han inom kort presenterar kommunens budget och verksamhetsplan för nästa år?

När Socialdemokraterna och LO imorgon firar 1 maj och demonstrerar för jämlikhet och utveckling hoppas vi att Uppsala kommun snart ska kunna erbjuda en arbetsmiljö med verkliga förutsättningar att både kunna och orka arbeta heltid. I grunden handlar det om att kunna försörja sig på sitt jobb. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet!

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)
Erik Pelling
Kommunalråd (S)
UNT 1/5 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!