Eks vargchock ett hasardspel

Efter regeringens vargchock, om att tillåta max 180 vargar i Sverige, står det helt klart att miljöminister Lena Ek (C) balanserar mellan risken för utrotning av vargstammen respektive risken för utrotning av det egna partiet – i alla fall i riksdagen. Men frågan är om hennes populism är folkligt förankrad. Flera stu­dier har ju visat att rovdjursacceptansen är stor hos människor på landsbygden. Motståndarnas gemensamma nämnare brukar huvudsakligen stavas jaktlicens.

22 oktober 2012 16:56

Kan hela alliansen ställa sig bakom denna partistrategiska och lobbystyrda politik i flagrant avsaknad av vetenskapligt stöd? Ord som aldrig borde ha slunkit ur en trovärdig miljöministers mun. Uttalanden som visar att miljöfrågor definitivt inte är Centerns likör.

Svenska Rovdjursföreningen bedömer att Sverige behöver 1 200 vargar för gynnsam bevarandestatus. Svenska Naturskyddsföreningen säger sig ha forskningsstöd för minst 700 individer. Naturvårdsverket, betydligt försiktigare, stannar vid 380 – fast med åtgärder för att stärka stammen genetiskt.

Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund, vd för Miljöstrategiska forskningsstiftelsen, Mistra, och tidigare generaldirektör vid Naturvårdsverket, föreslog i ­Rovdjursutredningens slutbetänkande i april i år i att Sverige ska ha 450 vargar – förutsatt att stammen dessutom stärks genom införsel av vuxna vargar, utsättning av valpar och insemination på djurparkstikar. Då menar Liljelund att ”förvaltningsjakt” kan bedrivas. Men vad betyder en regeringsutredning med stöd i forskningen för ansvarig minister? Trots föreslagen jakt föll den varken Ek – eller jägarna – på läppen.

ja, Ek har faktiskt valt att lägga sig allra närmast Svenska Jägareförbundet. Det kräver 150 vargar, och hänvisar hellre till ”kostnaderna för människor på landsbygden” än till konkurrens om bytet.

Att lägga vargstammen under det minimala taket på 210 vargar, som höll på att dra Sverige inför EU-domstolen, är dock inte gratis. ”Ständig genetisk förstärkning” av en minimal stam är ett hasard­recept med okänt pris, som Lena Ek ärvt från företrädaren Andreas Carlgren. (Som för övrigt inte fick jägarna med sig på alla delar!)

Ek spelar högt. Hon riskerar den svenska vargstammens existens. Att Sverige fälls i EU-domstolen. Att jägarna fortsätter trilskas. Och att C kanske inte alls får fler röster på landsbygden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!