Dold sjukdom drabbar kvinnor

Ungefär var tionde kvinnan drabbas av endometrios. Men långt ifrån alla får rätt diagnos och adekvat behandling, skriver Marta Obminska.

8 december 2011 16:31

I Sverige drabbas ungefär var tionde kvinna av sjukdomen endometrios. De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och smärtor vid toalettbesök. Många av kvinnorna har inte fått en korrekt diagnos och adekvat behandling utan lider i det tysta. Med en riksdagsmotion i frågan vill jag verka för en ökad kunskapsspridning om endometrios till vårdstudenter, befintliga yrkesgrupper inom sjukvården och till samhället i övrigt.

Den genomsnittliga tiden för att få rätt diagnos är i dag mellan sju och nio år. En tid som ofta innebär upprepade besök hos olika vårdinstanser och inte sällan en känsla av att inte bli trodd. Alltför många av dem som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge rätt diagnos.

Ett vanligt exempel är unga tjejer som lämnar besöken hos skolhälsovården med en värktablett och tror att de lider av vanlig mensvärk. En kraftig mensvärk som till och med kan leda till ofrivillig barnlöshet. För närmare 30 procent av alla par som behandlas för ofrivillig barnlöshet på Akademiska sjukhuset är endometrios den bakomliggande orsaken.

I september besökte jag Nationellt endometrioscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetar personalen med ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten och dit remitteras svårbedömda fall från resten av landet. Centrumet är någonting som vi Uppsalabor kan vara stolta över.

Runt om Sverige finns det fortfarande många kvinnor som inte får rätt hjälp. Vi behöver arbeta för en ökad spridning av kunskap kring de symptom och effekter som endometrios kan ge. En ökad informationsspridning om sjukdomen skulle utgöra en viktig del i arbetet med att säkerställa att diagnos ställs i ett tidigt stadium och att kvinnorna får adekvat behandling. Vilken i sin tur skulle innebära bättre möjligheter för de många kvinnor som känner att valet att utbilda sig, bilda familj och skaffa barn begränsas av sjukdomen. Det är dags att sätta också kvinnosjukdomar på agendan.

Marta Obminska

riksdagsledamot (M)

UNT 9/12 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!