Delar oppositionen alliansens syn i UCC-frågan?

Vi önskar att alliansens företrädare tar på sig patienternas glasögon och utifrån deras bästa fortsätter söka möjligheter till samarbeten mellan UCC och Uppsala läns landsting. Och återigen undrar vi hur oppositionspartierna ser på denna fråga, skriver Kajsa Lindner.

21 november 2013 09:03

Replik. Landstingsråden för allianspartierna, Erik Weiman (M), Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordquist (FP) och Johan Örjes (C), skriver på UNT debatt 10/11 att de har strävat efter att få till ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala Cancer Clinic (UCC) men att uppgiften har varit för svår att lösa.

Vi anser att alliansen då har glömt sitt viktigaste uppdrag, att på effektivaste och bästa sätt ge invånarna i Uppsala län den bästa vård de kan få. I stället för att teckna någon form av samarbetsavtal skyller de på att samtalen om samarbete mellan akademiska och UCC inte varit tillräckligt konstruktiva för att leda någon vart. I grunden tycks det enbart handla om prestige.

I stället för att sätta patienter, det vill säga landstingets invånare, och anslutna landstingsinvånare, i första rummet väljer majoriteten i landstinget att gräva ner sig i

byråkrati och radar upp de olika vägar som inte är möjliga för samarbete med UCC. Nu vet vi allianspartiernas ställning, delas denna av oppositionen?

Det enklaste sättet för landstinget att samarbeta med Uppsala Cancer Clinic är att remittera patienter till kliniken. Detta görs från andra landsting i Sverige, även från

landsting som har egen kirurgi inom samma område. Detta för att få tillgång till UCCs spetskompetens. En spetskompetens som bland annat bygger på kompletta och inarbetade vårdteam som gemensamt kan bidra till att öka patientens chanser att botas. Det borde vara bra och effektivt användande av våra skattemedel att se UCC som en möjlig partner att kunna remittera patienter till.

Redan i dag ser vi effekterna av en åldrande befolkning på Akademiska sjukhuset där medicinavdelningarna är överfulla och viktiga vårdplatser på kirurgiavdelningarna tas i

anspråk, vilket är ett av skälen till varför vi har orimligt långa operationsköer i vårt landsting. Att motarbeta alternativa producenter av livsavgörande operationer leder inte

till snabbare köer.

Vi tror att kompetenta och kvalitetsdrivna alternativa producenter av sjukvård är viktiga för den svenska sjukvårdens positiva utveckling. Vi tror att det stimulerar till

metodutvecklingar som kan visa sig vara både kvalitativt bättre och kostnadseffektivare än de som byggs i en monopolistisk värld.

Vi tror också att verksamheter som UCC lättare och bättre kan bidra till att svenskt sjukvårdskunnande och det lifescience-hälso-kluster som

finns i Uppsala kan utvecklas ännu bättre än idag och skapa nya viktiga och värdefulla intäkter till närsamhället när också patienter från övriga världen kan erbjudas internationellt ansedd vård på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi önskar att alliansens företrädare nu tar på sig patienternas och övriga invånares glasögon och utifrån deras bästa fortsätter söka möjligheter till samarbeten mellan UCC

och Uppsala läns landsting för att ge invånarna kopplade till landstinget den vård vi kan behöva på snabbast möjliga sätt. Återigen undrar vi hur oppositionspartierna ser på denna fråga? Gör om! Gör rätt!

Företagarna Uppsala

Kajsa Lindner ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!