C måste skydda integriteten

Det krävs ett omfattande kommunikationsarbete om Centern vill behålla sin trovärdighet när man röstar ja till införandet av datalagringsdirektivet som man egentligen är emot, konstaterar Stefan Hanna med flera.

19 mars 2012 17:28

Inom kort ska datalagringsdirektivet (DLD) upp i Riksdagen igen, efter ett års bordläggning. Kort sagt går EU-direktivet ut på att alla telefon- och internetoperatörer under minst sex månader tvingas lagra information om alla dina telefonsamtal, e-post och sms. Vem du talar med, när du talar, vad du talar om och var du är när du kommunicerar. Förslaget går stick i stäv med Centerpartiets värderingar om starka och skyddade medborgare, öppenhet och demokrati.

I Centerpartiet har en tydlig majoritet av medlemmarna tagit ställning mot denna allmänna integritetskränkande samhällsutveckling. Centerpartiets linje framgår tydligt i vårt Öppenhetsmanifest från 2006 och Integritetsbalken från 2010 – en röst på Centerpartiet ska fortsätta att vara en röst på ett öppet, demokratiskt samhälle, till skillnad från en tyst och övervakande polisstat. Vi får inte vara så naiva att vi inte tror att makten grovt kan missbrukas. Av historien kan vi lära oss att maktmissbruk har varit ett återkommande inslag i vår mänskliga historia.
Sverige och övriga EU-länder är skyldiga att införa direktiv. EU har dock ingen rätt att anta direktiv som strider mot de mänskliga rättigheterna och vi är många som menar att DLD gör just det.
I Europaparlamentet röstade Centerpartiet, liksom alla svenska partier utom Socialdemokraterna, emot DLD, men förlorade.
I riksdagen har Centerpartiet tidigare röstat nej, men eftersom vi skattebetalare drabbas av årliga böter på hundratals miljoner kronor verkar nu vår riksdagsgrupp överväga att rösta ja.
Vi kan förstå att våra riksdagsrepresentanter hellre använder pengarna till vård, skola och omsorg. Vi kan dock inte förstå om ett ja inte följs av särskilda yttranden om att det bara är på grund av dessa orimliga böter som ledamöterna lägger rösterna som de gör.
I det särskilda yttrandet förväntar vi oss att vår riksdagsgrupp tydligt markerar att Sverige skall avsätta betydande medel för att på EU-nivå lobba igenom en avveckling av de EU-direktiv som påtagligt kränker EU-invånarnas personliga integritet. Sverige har en lång tradition av att värna den personliga integriteten och demokratin. Trots ett ja för att undvika dryga böter måste vi samtidigt vara tydliga med att vi anser att direktiven är oacceptabla.
För Centerpartiet, som är ett företagar- och näringslivsvänligt parti, utgör detta direktiv också oacceptabla merkostnader för internet och telefonitjänster.
Kostnaderna för lagringen av de enorma mängder uppgifter om privata människors kommunikation som krävs, kommer att leda till stora kostnadsökningar för internet- och telefonoperatörerna. Och de kostnaderna kommer självklart att drabba enskilda företagare och oss enskilda medborgare. Resultatet kommer att bli högre trösklar för företagare på operatörsmarknaden och kraftigt höjda priser för användare.
Centerpartiet måste föra kampen mot alla integritetskränkande idéer, förslag och direktiv som dyker upp, både på EU-nivå och i vår egen riksdag!

Vi måste fortsätta att vara den politiska kraft som står upp för den enskilda människans rätt mot det stora kollektivet som av och till riskerar att styras av just totalitära krafter. Centerpartiet är ett parti som på sina kongresser tydligt tagit ställning för försvaret av vår personliga integritet och för vår öppna demokrati. Partiets program och stämmobeslut är entydiga. Riksdagsgruppen måste vara tydlig med hur de avser att driva motståndet vidare inom EU-byråkratin.
Tydligheten om Centerpartiets inställning blir ännu viktigare om nu riksdagsgruppen väljer att rösta ja. Det krävs ett mycket bra kommunikationsarbete om man vill behålla sin trovärdighet som parti när man röstar ja till ett förslag man egentligen är emot.
Centerpartiet måste vara en tydlig motståndare mot datalagringsdirektivet och andra integritetskränkande direktiv som EU driver igenom. Flera Centerstämmor kräver det!

Stefan Hanna
Kommunalråd Centerpartiet
Markus Berglund
CenterUppropet.se
Marcus Persson
vice Förbundsordförande Centerstudenter
Richard Böhme
Ordförande Centerstudenter Uppsala
UNT 20/3 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!