Byggandet av bostäder sköts rätt

Byggprocessen i Uppsala är, till skillnad från vad kritikerna hävdar, högst demokratisk, skriver Liv Hahne.

7 maj 2012 17:05

Tvärtemot vad kritikerna säger är bostadsbyggandet i Uppsalas en mycket demokratisk process. Bostadsbygget i Seminarieparken är ett utmärkt exempel på detta. Många som kritiserar nybyggen brukar använda argumentet att processen varit odemokratisk. Sanningen är den omvända. Utan den demokratiska process som omgärdar bostadsbyggandet skulle högljudd kritik vid nybyggen inte vara möjligt.

Bostadsbristen i Uppsala är beklämmande och drabbar många barnfamiljer, studenter och medarbetare. Ibland får den stora personliga konsekvenser för enskilda. Att bostadsbyggnadsprojekt ibland försenas och får stor uppmärksamhet till följd av den omfattande demokratiska processen är något vi måste acceptera och förhålla oss till. Det är så bostäderna blir så bra som möjligt.

Det vanligt använda argumentet att processerna inte är demokratiska håller inte. Byggprocessen är lagreglerad och bygger på väl utbyggda och demokratiska principer.

Uppsala kommuns långsiktiga utveckling regleras i översiktsplanen som beskriver kommunens utveckling fram till 2030. Ledorden i översiktsplanen är bland annat delaktighet och inflytande. Varje beslut om ny- eller ombyggnad genomgår många led med tekniska granskningar, samråd och utställning innan beslut fattas. Alla byggplaner är noga avvägda ur många olika aspekter. Den som hävdar motsatsen förställer sig kraftigt.

Hur vi utvecklar Uppsala berör alla. Det är allmänintresset och dess behov som måste ligga till grund för de beslut vi förtroendevalda fattar. Därför kan vi inte lyssna på särintressen som med ena handen överklagar och med andra handen hävdar att processen inte är demokratisk när deras önskemål inte blivit tillgodosedda.

Moderaterna utvecklar Uppsala och skapar förutsättningar för att nya bostäder byggs på ett demokratiskt och öppet sätt. Endast så att vi kan välkomna nya människor hit, få fart på flyttkedjorna och fortsätta utveckla Uppsala.

Liv Hahne

ordförande (M) byggnadsnämnden

UNT 9/5 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!