Bygg inte bort Seminarieparken!

Seminarieparken måste få vara en oas i ett område med tusentals nya bostäder. Grönområden är viktiga för hälsan. Alla som vill ha en grön lunga i stället för en privat gård bör säga ifrån på allvar, skriver Curt Malmenstedt och Johan Cejie.

20 maj 2011 17:04

En unik park i ett av Uppsalas mest expansiva områden är på väg att ödeläggas av en blåröd röra i kommunpolitiken. Sjuvåningshusen som planeras i Seminarieparken kommer att bilda en hög mur runt det som finns kvar av den gamla skolträdgården. För alla som vill ha hög livskvalitet i Uppsala är det hög tid att protestera mot planerna!

Uppsala har ett stort problem på bostadsmarknaden. Bostadsbristen i vår populära­ stad driver upp priserna till nivåer som gör eget ägande mycket dyrt. Detta leder till att det blir mycket lönsamt att bygga bostadsrätter, men att hyresrätter blir relativt olönsamma att bygga för företagen. Särskilt illa drabbas studentbostadsmarknaden. Tusentals studenter avbryter studier­na i Uppsala varje år på grund av att de inte har en rimlig bostad. Kommunen har ett ansvar för detta, om inte annat genom att se till så att planer för bostadsbyggande kan förverkligas.

För att en stad ska vara attraktiv och på sikt hållbar fungerar det dock inte med att bygga på varje tillgänglig plätt. Staden måste också innehålla intressanta grönområden av olika storlek och utformning. Grönområdena är viktiga för att vi ska må bra.

Den vardagliga motionen med spontantidrott, platser att strecha på och återhämtning utomhus är viktig för folkhälsan. De bästa av grönytorna innehåller också kulturvärden. Vi behöver såväl stora gröna kilar som parker i staden.

Att bygga ett massivt bostadsområde i en park, som har en vacker, kulturhistoriskt intressant miljö är att sänka kvaliteten inte bara på parken, utan också på livet i hela området.

I takt med att området mellan Luthagen, Fyrishov och Librobäck byggs ut får vi tusentals välkomna bostäder. Men området har få riktiga parker. Seminariet och Seminarieparken bildar en grön helhet som kan göras mycket attraktiv för alla dem som bor i området.

Parken kan med relativt enkla grepp bli ett socialt nav. En välbehövlig plats för lek och återhämtning. Därför kräver Centerpartiet stopp för byggandet i denna park. Vi vill förädla parken, inte mura in den.

Nu har vi dock ett svårslaget motstånd. S, M, MP och KD anser alla att det ska byggas i parken. Majoriteten vill ha bostadshus som är sju våningar höga och som gör att parken i det närmaste blir innesluten. Det kommer att göra parken skuggig. Utifrån kommer man att uppleva att parken är till för de som bor i husen – det blir en gård snarare än en park.

Det finns flera exempel på hur det blir i de kvarter som byggdes i Luthagen på 30-talet. När parken innesluts, så berövas människorna i området välbehövlig livskvalitet. Eftersom byggena innebär att den tidigare parken blir naggad i kanten, så finns i praktiken heller inget hinder för att fler delar bebyggs så småningom. Det finns ju mindre skäl att bevara miljön, när den en gång redan har störts så kraftigt. För de boende i Fyrisvall kommer bygget också innebära att bullret från Ringgatan studsar mellan huskropparna. Att ha fönstret öppet ditåt blir inte trevligt.

Vi inser självklart att det behövs mer bostäder i kommunen – men den föreslagna planen för kvarteret Seminariet är fel väg. Kvaliteten på boendet blir för låg för alla andra än dem som flyttar in de nya husen. Parken blir i praktiken en gård för få, i stället för en grön samlingsplats för många.

Vi vill i stället att kommunen satsar mycket mer på kommunikationerna med krans- och förorter för att på så sätt få ned bostadstrycket på de centralare delarna.

För att minsta trycket på den nordvästra delen av Uppsala stad, så borde kommunen satsa stort på att snabba på arbetet med att få tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Därtill behövs dubbelspår på Dalabanan och en station i Librobäck (Uppsala Norra). På det sättet skulle det vara möjligt för en student att bo i Vänge, och ändå komma till något av universiteten i rimlig tid. Det finns relativt gott om plats att bygga i dessa orter och tågstopp skulle ge ett uppsving för hela landsbygden mellan Uppsala och Sala. Ett uppsving för dessa orter ökar också befolkningsunderlaget för butiker, skolor och förskolor.

Majoriteten i byggnadsnämnden har nu alltså bestämt sig för att föreslå en detaljplan för kvarteret Seminariet som innebär att man bygger sjuvåningshus som en mur kring parken.

Detta förslag kommer att förmodligen att ställas ut i Stadshuset under augusti. Nu vill det till att alla som vill ha en vacker grön lunga i stället för en privat gård säger ifrån på allvar. Gör din röst hörd – lämna in ett svar till kommunen! Eller gå åtminstone med i Facebookgruppen ”Rädda Seminarieparken i Uppsala”! Uppsala kommun måste stoppa planeringen av byggen i parken. Parken ska i stället bli en kommunal park som ska rustas upp till att bli en oas för många!

Curt Malmenstedt
ledamot (C) i Uppsala kommuns byggnadsnämnd
Johan Cejie
ersättare (C) i Uppsala kommuns byggnadsnämnd
UNT 18/5 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!