Bullret stör allra mest den mörka årstiden

Bullret från flygtrafik under dygnets mörka timmar utbreder sig över ett större område än under dygnets ljusa del, skriver forskaren Conny Larsson.

14 november 2013 10:56

Att tillåta civil flygtrafik på ytterligare en plats i Mälardalen ökar utsläpp av klimatgaser.

På samma sätt som föräldrar inte vill ha godis nära utgången i affärer borde inte regeringen locka samhällsmedborgarna till flygresor genom att öka antalet flygplatser.

Uppsalas flygplats heter Arlanda och klimatgaser är lika skadliga för klimatet vare sig de sker från Arlanda som Ärna. Men när Ärna trafikeras av lågprisflyg ökar antalet flygresor och därmed utsläpp av klimatgaser.

Bullret från flygtrafik under dygnets mörka timmar utbreder sig över ett större område än under dygnets ljusa del. Därför kommer många Uppsalabor att bli störda, och då speciellt under oktober till mars, under kvällar, nätter och morgnar.

Acceptansen är dessutom större för flygtrafik från räddnings-, försvars-, katastrofinsatser än från civilt trafikflyg, Sammantaget är beslutet beklagligt för miljön och klimatet och skickar fel signaler från Uppsala och Sveriges regering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Conny Larsson