Bostadsbristen är ett problem

Snart börjar höstterminen och som vanligt kommer otaliga studenter att stå utan bostad. På sikt är bostadsbristen bland studenter ett hot mot tillväxt såväl som konkurrenskraft för hela Uppsalaregionen, skriver Magnus Olofsson med flera.

23 augusti 2012 00:00

I dag släpper Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin rapport om hur bostadssituation ser ut för studenter på studieorterna i Sverige. Som vanligt är det dystra siffror. Under det gångna året har inga nya studentbostäder färdigställts i Uppsala vilket är beklagligt ur flera aspekter. En trygg och säker bostad är en förutsättning för att studenterna ska kunna fokusera på studierna.

Ingen som blir antagen till universitetet ska behöva tacka nej till sin studieplats på grund av bristande utbud av lägenheter. Det är inte heller rimligt att studenter i många fall tvingas byta bostad flera gånger per termin. Den stress och press som en sådan situation genererar ger knappast förutsättningar till studiero i den nya staden.
Kommunalrådet Cecilia Forss (M) lyfter på (UNT 19/8) frågan om studentbostäder, och menar att det finns tillräckligt med bostäder för studenterna. Forss skriver att Uppsala har flest studentbostäder i förhållande till antalet studenter av de större högskoleorterna. Forss tar också upp Uppsala studentkårs arbete i frågan, och nämner några av de projekt vi arbetar med såsom korttidskontrakt och andrahandsuthyrningen genom webportalen studentboet.se och kampanjen Hjälp en student! Båda sakerna stämmer.
Men bara för att Uppsala är bra relativt sett när det rör utbud av studentlägenheter, betyder det inte att det är en bra situation. Så länge studenter hänvisas till en otrygg andrahandsmarknad så anser vi på Uppsala studentkår inte att situationen är tillfredsställande. Problemet är att utbudet av hyresrätter och studentlägenheter inte är tillräckligt.
Och även om projekten vi arbetar med är viktiga för att underlätta för studenter att hitta bostäder, så är de inte lösningar på grundproblemet: det finns inte ett tillräckligt bostadsbestånd i Uppsala och takten det byggs i är alltför långsam. Hade det funnits tillräckligt med bostäder hade inte de projekt som nämnts behövts.
Så, varför händer inget? Studentbostäder borde vara en säker investering för företag som vill investera långsiktigt på bostadsmarknaden då målgruppen, åtminstone i Uppsala, inte visar tecken på att minska.
Problemen kan hittas både högt och lågt, på regeringsnivå och i den kommunala planeringen av bostadsbyggande.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsatte för drygt ett år sedan en utredning för att se över studentbostadssituationen nationellt och lokalt, för att hitta lösningar som leder till ökat bostadsbyggande. Utredaren Lennart Sjögren gav i slutrapporten en rad förslag på åtgärder för att komma till rätta med studentbostadsbristen. Trots ett smörgåsbord med flera förslag så har regeringen fortfarande knappt behandlat förslagen, vilket tyder på ett ointresse att ta sig an frågan.
Samtidigt skyr regeringen ekonomiska styrmedel med hänvisning till att subventioner och investeringsstöd leder till en ineffektiv byggbransch. Men mellan 2001 och 2006, då det fanns investeringsstöd och räntebidrag, byggdes mellan 1 000 och 2 000 studentbostäder om året i Sverige. Detta kan jämföras med att det år 2010 färdigställdes totalt 125 studentbostäder i hela landet.

I Uppsala var de senaste stora studentbostadsprojekten som färdigställdes Majklockan och bostäderna vid Ekonomikum. Sedan dess har i stort sett ingenting färdigställts. Den här byggtakten är inte hållbar om Uppsala vill fortsätta vara en attraktiv universitetsstad.
Bostadsbristen är på sikt ett hot mot tillväxt såväl som konkurrenskraft för hela Uppsalaregionen. På kommunal nivå behöver studentbostadsfrågan ges tydligare prioritet. Vi hoppas att kommunpolitikerna i Uppsala samlar sig och tar ett gemensamt krafttag för att se till att byggandet av hyres- och studentlägenheter ökar.
Snart börjar höstterminen vid Uppsala universitet. Som vanligt kommer otaliga studenter att stå utan bostad, och flera kommer tvingas flytta från bostad till bostad. Att då insinuera att det finns tillräckligt med studentbostäder är något som inte går att ta på allvar.

Magnus Olofsson
vice ordf med studiesocialt ansvar, Uppsala studentkår

Klara Ellström
ordförande, Uppsala studentkår

Yasmin Hussein
vice ordf med utbildningspolitiskt ansvar, Uppsala studentkår

UNT 23/8 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!