Bevarandemålen måste uppdateras

Det finns inget i regeringens rovdjursproposition som leder till försvagning av skyddet för kungsörnen, skriver Solveig Zander.

4 december 2013 16:49

Replik. Det går inte att ta miste på Maria Weimers och Johan Ehnfeldts engagemang. Men särskilt pålästa verkar de inte vara när det gäller rovdjursfrågor. Det är riktigt att den proposition Riksdagen debatterar idag och röstar om nästa vecka inbegriper kungsörnen. Arten är en av de fem stora rovdjuren i Sverige och ingår i myndigheternas arbete med rovdjursförvaltningen. Därför behövs uppdaterade mål även för kungsörnen, precis som skedde i de två tidigare rovdjurspropositionerna 2009 och 2001.

Propositionen syftar till att rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus, vilket är den nivå som uttrycker långsiktigt hållbar livskraftighet. För kungsörnen föreslås referensvärdet för gynnsam bevarandestatus bli 150 registrerade häckande par och att utbredningsområdet ska vara i hela landet.

Enligt Viltskadecenters redovisningar registrerades under åren 2000–2012 mellan 105 och 305 häckande par, det vill säga par som föryngrat sig. Det gamla målet om 600 häckningar var vagt formulerat, då det inte tog hänsyn till om dessa resulterade i någon föryngring eller ej. I fallet med kungsörn är det kring en fjärdedel av alla häckningar som ger föryngringar.

Regeringen bedömer att gynnsam bevarandestatus nu är uppnådd för kungsörnen och att förvaltningen ska utformas så att referensvärdet om 150 häckande par inte får underskridas. Det finns inget i propositionen som leder till en försvagning av artens skydd. Att påstå att regeringen direkt eller indirekt eftersträvar jakt på kungsörn är inte korrekt. Det befintliga regelverket tillåter skyddsjakt men sådana beslut är ytterst ovanliga och förväntas inte öka. Licensjakt på kungsörn är inte tillåtet och Alliansregeringen har inte för avsikt att införa någon sådan möjlighet.

Jag kommer att rösta ja till regeringens proposition. Regionaliseringen av rovdjursförvaltningen ökar och anpassas bättre efter situationen för de som lever och verkar i rovdjurstäta områden, och det är det viktigaste för mig som centerpartist.

Solveig Zander

Riksdagsledamot (C) Uppsala län

UNT 4/12 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Solveig Zander