Både spår och buss behövs

Det är verkligen inte ett krig mellan olika kollektivtrafikslag, utan en kombination av trafikslag som kommer att behövas. Kort sagt, när vi dubblerar kollektivtrafiken sker det inte bara med spårtrafik, det behövs också fler bussar. Det skriver MP:s Maria Gardfjell och Niclas Malmberg i ett svar till Anna Grönlund och Alan Björk.

25 augusti 2010 16:01

REPLIK. Spårtrafik är miljövänlig. Eldrift innebär att det inte blir några skadliga avgaser i gatumiljön och kommer elen dessutom från förnyelsebar elproduktion orsakar den inte heller några koldioxidutsläpp. Spårtrafiken är samtidigt bekväm, tillgänglig och snabb. Erfarenheten från spårtrafikstäder visar vidare att allt fler resenärer väljer kollektiva färdmedel om det finns spårtrafik, men också att spårvagnshållplatserna gör staden mer urban, det vill säga drar till sig arbetsplatser och butiker. Men framför allt: spårtrafiken är effektiv. Den kräver liten yta och kan transportera fler resenärer snabbt. Uppsala fortsätter att växa som stad och trafiksituationen blir allt svårare att klara utan spårtrafik.

Med bakgrund av detta var det med förvåning vi tog del av Anna Grönlunds (förbundsdirektör för Svenska Bussbranschens Riksförbund) och Alan Björks (koncernchef Björks Buss AB ordförande i CWUX läns bussbranschförening) attack mot Miljöpartiets spårtrafikpolitik utifrån en argumentation att bussen är bra.

Vi håller med om att bussar är bra och behövs. Men det räcker inte alltid med bussar. Ironiskt nog är ett exempel härpå just den stombusslinje i Stockholm som Grönlund och Björk för fram som bevis på att busstrafik klarar många passagerare. Just för att linjen nu har så många passagerare, nästan 60 000/dag, planeras för en konvertering av linje 4 från buss till spårväg!

Möjligtvis är bussbranschen orolig för en sådan utveckling – att russinen i kakan ska omvandlas till spårtrafik. Men man behöver inte vara orolig. För att klara klimatomställningen behöver kollektivtrafiken fördubblas, minst. Och bussbranschen är också med i det projekt som svensk kollektivtrafik samordnar med alla trafikslagens intressenter. Där finns tåg, spårvagn, taxi och buss. Alla trafikslag har sin funktion för att öka kollektivtrafiken.

Det är verkligen inte ett krig mellan olika kollektivtrafikslag, utan en kombination av trafikslag som kommer att behövas. Kort sagt, när vi dubblerar kollektivtrafiken sker det inte bara med spårtrafik, det behövs också fler bussar.

Spårtrafiken är bäst i stråk där väldigt många resenärer ska resa, men den klarar inte en större yttäckning. Där kommer bussen att behövas i större utsträckning än i dag. Vi hoppas att Grönlund, Björk och bussbranschen står redo att växa när vi ger de politiska förutsättningarna!

Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
Niclas Malmberg
riksdagskandidat (MP)
UNT 26/8 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!