Ukraina måste redan nu fasas in i EU

Stödet till Ukraina handlar om att försvara europeisk säkerhet och fred, skriver Gunnar Hökmark.

Gunnar Hökmark vill se en snabb behandling av Ukrainas EU-medlemskap.

Gunnar Hökmark vill se en snabb behandling av Ukrainas EU-medlemskap.

Foto: Press/Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-03-29 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Europas största utmaning i dag är att med kraft medverka till att Ryssland besegras i Ukraina och att Ukraina kan få ett fullt stöd för sin framtid genom medlemskap i Europeiska Unionen. Ukrainas medlemskapsprocess kan inte genomföras som vanligt, med ett land i fred, och den kan inte genomföras som om landet är i fred.

Medlemsförhandlingarna med Ukraina måste föras med kraft och verklig integration som ett led i kampen för att besegra Ryssland och klargöra för Moskva att det inte finns något hopp om att Europas stöd till Ukraina ska svikta.

Sverige måste vara ett ledande land i detta. De svenska stödpaket som har presenterats under hösten gör oss också, från att ha tillhört de tveksamma, till en av de större bidragsgivarna när det gäller att försvara europeisk säkerhet och fred. Det är det som stödet till Ukraina handlar om.

Stödet till Ukraina är ett stöd till det försvar man utkämpar för att i praktiken värna Europa. Det är en europeisk försvarsinsats som också måste påverka Europas syn på det stöd som Ukraina måste få. Ukrainas sak är vår men det är på det ukrainska folket försvaret av Europa har fallit.

Om inte Ukraina kan försvara sig vinner Ryssland. Då är hela Europa utsatt för de hot som Ryssland kan rikta mot alla de andra länder som man vill tvinga in i en egen intressesfär. En regim som lärt sig att krig leder till seger och demokratiers eftergifter kommer inte stanna vid Ukraina. Det militära stödet är därför avgörande viktigt. Det får inte finnas någon tvekan i Moskva om att Ukraina även fortsatt kommer att få det stöd som krävs.

EU bör därför nu under våren inleda konkreta medlemskapsförhandlingar med Ukraina som syftar till en funktionell integration som gradvis växer fram. I stället för att vänta på att medlemsförhandlingarna i sin helhet ska bli färdiga måste medlemskapet gradvis växa fram. I stället för att gå den traditionella förhandlingsvägen måste förhandlingarna nu, steg för steg, föra det ukrainska samhället in i Europeiska unionens ramar. För varje steg Ukraina växer in i Europa blir Putin regimen en förlorare och Ukraina säkrare.

De associationsavtal som redan finns bygger på frihandel och ger en bas för att med snabba steg ytterligare modernisera och integrera Ukrainas ekonomi.

Ukraina kommer under lång tid inte av egen kraft kunna uppfylla villkoren för ett fullständigt medlemskap i EU. Därför måste förhandlingsprocessen genomföras på ett sätt som tar hänsyn till att den sker med ett land som kämpar för sin överlevnad. Sverige och EU bör samtidigt fokusera på att bidra till att utveckla det ukrainska rättssystemet och bekämpa den korruption som är resten av en gammal sovjetisk ekonomi som tvingades in i beroende till det Ryssland som i dag blivit dominerat av oligarker och kleptokrati.

När Ukraina nu reser sig för att välja sin egen väg handlar det också om att lämna den korrupta ekonomins alla olika strukturer bakom sig.

EU:s myndigheter bör i samverkan med det ukrainska samhället bidra till en successiv anpassning till europeiska regelkrav och rättslig utövning. EU bör också upprätta en särskild budgetpost för stöd till den ukrainska ekonomin.

Därmed skapas ett europeiskt åtagande som inför Ryssland visar att det är en huvuduppgift för Europeiska unionen att säkra Ukrainas utveckling och återuppbyggnad som europeisk nation. Desto tidigare Ryssland inser att Ukraina är en integrerad del av Europa desto snabbare kommer man i Ryssland förstå omfattningen av Putins misstag och kriminella krigföring. Insikten om att det inte finns något att vinna är ett viktigt steg mot att Ryssland inser att man under Putin förlorat kriget i Ukraina liksom anseendet i världen.