Stoppa licensjakten på lodjur!

Hur kan vi tillåta jakt på lodjur, samtidigt som vi kritiserar de som åker till Afrika på troféjakt, frågar Magnus Orrebrant och Per Axell.

De flesta människor blir ytterst förvånade och förfärade över insikten att jakt på lodjur sker, skriver Magnus Orrebrant och Per Axell.

De flesta människor blir ytterst förvånade och förfärade över insikten att jakt på lodjur sker, skriver Magnus Orrebrant och Per Axell.

Foto: Nils-Olof Engberg

Debatt2021-11-20 04:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under flera år har skadorna på skogen och för lantbrukarna förvärrats på grund av ökade klövviltstammar. Antal trafikolyckor med klövvilt har också ökat markant. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur men även på dovhjort och kalvar av kronhjort. Mot den bakgrunden anser vi att jakt på lodjur är kontraproduktivt och oansvarigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och dessutom bryter det mot EU:s Art- och habitatdirektiv.

Hur motiverar landshövdingen ett eventuellt beslut om licensjakt på lodjur?

Det pratas nästan enbart om rovdjurens negativa påverkan. Inom Svenska Rovdjursföreningen efterlyser vi en balanserad diskussion där man även räknar med rovdjurens positiva roll, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för naturen. Varje levande lodjur minskar kostnaden för trafikolyckor för enskilda och samhället med cirka 0,5 miljoner kronor per år då de i snitt tar ca 65 hjortdjur per år. Varje vuxet lodjur tar ca 65 rådjur, kronhjortar, dovhjort per år. Cirka 12 procent av alla rådjur är involverade i trafikolyckor till en kostnad av 62 000 kronor per olycka.

Betesskador orsakade av hjortdjur på skogen och för lantbrukets grödor uppskattas till miljarder kronor. Dessa skador skulle minska markant med större lodjursstammar. Dessutom har lodjur en försumbar påverkan på tamdjur och hundar i Sverige. Totalt dödades 97 får 2020 till en total kostnad av cirka 150 000 kronor varav i Uppsala län endast 10 stycken får dödades 2020.

Det finns en stor acceptans för lodjur hos den breda allmänheten. Lodjuret är Sveriges populärast rovdjur visar en nyligen gjord undersökning av SLU. Hela 97 procent vill ha lodjur i Sverige. Det finns inga tydliga vetenskapliga underlag som visar att jakt leder till större acceptans för lodjur bland allmänheten. De flesta människor blir ytterst förvånade och förfärade över insikten att jakt på lodjur sker. 96 procent anser att jakt inte ska ske även om rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet. Ändå är konkurrensen troligen ett av huvudskälen till låga förvaltningsnivåer i länen. Det är således den minoritet av Sveriges befolkning som jagar som driver frågan om licensjakt för att slippa konkurrens om det jaktbara viltet. 

Lodjuret är rödlistat och jakten är oförenlig med EU:s fridlysningsregler, som förtydligats i den så kallade Tapiola-domen och den nya vägledning som kom från EU-kommissionen den 12 oktober 2021. Lodjuret har jagats till allt lägre nivåer i Sverige och stammen blir därmed ytterst känslig för inavel och eventuella epidemier som kattpest.

Av Sveriges 300 000 jägare är det endast en minoritet som är intresserade av själva jakten på lodjur. Till den senaste lodjursjakten 2021 registrerades 4 067. Det är anmärkningsvärt att notera att av dessa utgjordes 325 av utländska troféjägare. Efter som skytten får behålla skinnet blir lodjuret en eftertraktad trofé.

Hur kan vi tillåta detta, samtidigt som vi kritiserar de som åker till Afrika på troféjakt?

Svenska Rovdjursföreningen ber länsstyrelsen att inte besluta om licensjakt efter lodjur 2022.