Sexuell läggning ska inte hindra bloddonation

Det borde vara en grundläggande princip att vetenskap går före regler som diskriminerar, skriver Jessica Polfjärd och Edvin Alam.

Jessica Polfjärd (bilden) och Edvin Alam (båda M) vill att reglerna för att ge blod ska vara likvärdiga och inte utestänga någon på grund av sexuell läggning.

Jessica Polfjärd (bilden) och Edvin Alam (båda M) vill att reglerna för att ge blod ska vara likvärdiga och inte utestänga någon på grund av sexuell läggning.

Foto: Martin Lahousse, EPP

Debatt2023-04-04 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu håller EU på att se över regelverket för kvalitets- och säkerhetsstandarder inom sjukvården. Det handlar exempelvis om att säkerställa att blodgivning ska kunna ske på ett säkert sätt utan risk för bieffekter för den som får blod donerat. 

Frågan om män som har sex med män ska få donera blod är en känslig fråga inom EU. Detta är ett arv från en tid präglad av fördomar och då kunskaperna om bloddonation var sämre än i dag. Regelverken skiljer sig åt i europeiska länder – vissa länder har kommit långt i arbetet att inte diskriminera blodgivare på basen av sexuell läggning, andra inte. 

I Sverige får män som har sex med män donera blod efter en karenstid på sex månader. Med andra ord att en man inte ska ha haft sex, vare sig om partnern är ny eller sin nuvarande, under minst ett halvår. Andra länder som exempelvis Storbritannien är mer progressiva genom att bloddonation ska ske baserat på individuell riskbedömning. Där får människor oavsett sexuell läggning donera blod. Det finns vissa undantag men de gäller för alla. Prioriteringarna måste helt enkelt vara att blodet som doneras ska vara säkert, oavsett blodgivare. Det är någonting som andra, inte minst Sverige, borde ta efter. 

Genom att inte låta män som har sex med män donera blod innebär det att homosexuella mer eller mindre helt nekas möjligheten att lämna blod. Diskriminering på grund av sexuell läggning är aldrig värdigt en rättsstat. Alla människor ska helt enkelt värderas lika och det ska också gälla människors blod. För Moderaterna är detta en självklarhet. 

I samband med översynen av EU:s regelverk för kvalitets- och säkerhetsstandarder inom sjukvården lämnande Moderaterna in förslag för att säkerställa att reglerna för blodgivning måste bygga på vetenskap, inte diskriminering och fördomar. Här har länder som Kanada och Storbritannien redan kommit långt fram i arbetet med förändringar i deras lagstiftning. Detta kommer vara prioriterat för oss under hela arbetet eftersom EU:s medlemsländer behöver ett så modernt regelverk som det är möjligt. 

Det behövs dessutom fler blodgivare i både Sverige och resten av Europa. Såväl i Sverige som i resten av Europa finns det tidvis brist på blod. Det kan för sjukhus få omfattande konsekvenser för arbetet och inte minst för patientsäkerheten. Ytterst är det en fråga om att kunna rädda liv. Dessutom har antalet aktiva blodgivare minskat avsevärt i Sverige under mer än tio år. Därför är det viktigt med en så bred bas av blodgivare som möjligt. Man måste också komma ihåg att inget blod ges till patienterna utan att det först kontrolleras väldigt noggrant. 

När länder sänker karenstiden för män som har sex med män är det viktigt att Sverige och resten av Europa har så rättvisa regelverk för blodgivning som möjligt. På så sätt kan vi bli av med den stigmatiserade stämpeln på män som har sex med män kopplat till blodgivning. Arbetet med EU:s regelverk som nu pågår är en möjlighet som vi måste tillvarata på bästa möjliga sätt. Vi har inte råd att vänta flera år tills vi ska se över reglerna igen. 

Allas blod ska värderas lika och vi moderater kommer göra vårt yttersta både i såväl Sverige som Bryssel för att uppnå regler och värderingar som ger alla likvärda möjligheter för att donera blod. Ytterst är det en fråga om mänsklig värdighet där vi möter varandra med likvärdig respekt.

Edvin Alam är ordförande för Öppna Moderater Uppsala län.
Edvin Alam är ordförande för Öppna Moderater Uppsala län.