Energieffektivisering kan sänka elpriserna

För att undvika nya elpristoppar måste vi genomföra en rad energieffektiviseringar, skriver Ola Månsson och Urban Petterson.

Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Urban Eriksson, Elektrikerförbundet, varnar för en ny elkris om inte rätt åtgärder genomförs.

Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Urban Eriksson, Elektrikerförbundet, varnar för en ny elkris om inte rätt åtgärder genomförs.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-12-06 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige befinner sig i en energikris. Det illustreras tydligt när kylan leder till högre elpriser eller att det saknas överföringskapacitet för nya industrietablering och elektrifieringsprojekt. Regeringen har genomfört en rad åtgärder inom energiområdet, men takten måste öka. Som arbetsgivare och fackförbund inom branschen är vi oroade.

De senaste åren har rapporter avlöst varandra om Sveriges stora energibehov. När effektbehovet i de norra delarna ökar kommande år så står de södra delarna inför ett tilltagande energiunderskott. Energimyndigheten spår att elbehovet kan fördubblas till 2035. Just nu är det kallt och vi befinner oss ånyo i en situation med höga elpriser i södra Sverige. Vi måste därför effektivisera energianvändningen. Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet har tre förslag:

  1. Bygg ett program för ökad energieffektivisering. Energi ska nyttjas när den verkligen behövs. Därför måste vi öka takten på energieffektivisering av byggnader och industri. Studier har visat att energieffektivisering kan frigöra upp till en tredjedel, eller 51 TWh, av energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler. Det motsvarar ungefär hela den årliga kärnkraftsproduktionen i Sverige. Även industrin kan minska sin energianvändning med 20 procent. Det skulle ha en positiv inverkan på elpriset. Regeringen måste ta energieffektiviseringsfrågan på större allvar och skapa ett program för att öka takten. Det måste införas bättre regelverk och starkare styrmedel för såväl fastighetsägare som industrier.
  2. Förbättra kompetensförsörjningen. Redan idag saknas 28 000 installatörer. Exempelvis råder en skriande brist på distributionselektriker som är avgörande för att vi ska kunna rusta upp och bygga ut elnätet. Detta riskerar att ha reella effekter på Sveriges förmåga att kunna nå energi- och klimatmål. Genom åren har det skett många politiska satsningar för att förbättra näringslivets kompetensutmaningar, men problemen kvarstår. Vi måste få till stånd fungerande lärlingsutbildningar, lösa yrkeslärarbristen och stimulera intresset för teknikämnen. Fler individer måste ges möjlighet att ta sig in i installationsbranschen genom yrkesväxling och via Arbetsförmedlingen. Tillgången till utbildningslokaler för praktiska utbildningar måste förbättras.
  3. Skapa ett flexibelt energisystem. Teknikutvecklingen inom installations- och energibranschen går fort. Med intåget av förnybara energikällor finns möjligheter för småskalig energiproduktion som kan länkas samman med det befintliga energisystemet. Även inom fastighetsautomation finns potential att koppla ihop fastigheter, energilagring och småskalig energiproduktion för att effektivisera energianvändningen. Vi behöver även skapa en flexibel energimarknad där energianvändare styr sitt energibehov mot tidpunkter med lägre energipriser. Det leder till en jämnare efterfrågan som hjälper oss att hantera överbelastning på energisystemet. Men då måste det ställas större krav på installation av smarta system i nya byggnader. För att vi ska klara klimatomställningen är det även nödvändigt med underhållssatsningar, reinvesteringar, kraftigt ökad elproduktion och snabb utbyggnad av elnäten.

Arbetsmarknadens parter jobbar intensivt med dessa frågor, men regeringen måste göra mer inom dessa områden. Annars får vi svårt att stävja den energikris som vi befinner oss i. 

Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Urban Eriksson, Elektrikerförbundet föreslår en rad energieffektiviseringar.
Ola Månsson, Installatörsföretagen, och Urban Eriksson, Elektrikerförbundet föreslår en rad energieffektiviseringar.