Öppet brev till Kinas ambassadör

Ni kan utnyttja vår frihet, men inte till att underminera den, skriver Gunnar Hökmark (M) till Kinas ambassadör Gui Congyou.

Gunnar Hökmark (M)

Gunnar Hökmark (M)

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Debatt2019-11-19 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Herr Ambassadör, 

Sverige är ett fritt land. I vårt land är alla fria medborgare. Här finns ingen förtryckare som skändar människors frihet. 

Till skillnad från i Kina, hedrar vi i vårt samhälle den enskildes frihet och rätt. Den kinesiska diktaturen ställer sig däremot i direkt konfrontation med det kinesiska folket, vars rätt till frihet är densamma som för alla andra folk.

När vi i Sverige kritiserar det kinesiska förtrycket, som förnekar människor rätten till frihet, som kastar människor i fängelse, arbetsläger och som bygger på ett godtyckligt rättssystem med flest avrättningar i världen, är det inte att skända det kinesiska folket. 

Det är ert samhällssystem och er diktatur som förnekar 1,4 miljarder kineser deras frihet.

Det är det som skändar era medborgare. Inte vi som kritiserar förtrycket av dem. Det är självfallet därför ni räds yttrandefriheten här i Sverige liksom i Kina. 

Förtryckets logik kan ni tyvärr använda mot ert eget lands befolkning. Men inte i andra länders fria samhällen.

Ni kan självfallet som alla andra utnyttja den frihet som vi har, som er regim förnekar era landsmän, men ni kan inte använda vår frihet till att försöka underminera den. Då går ni över de lagar som gäller i vårt land och i andra demokratier. 

Vi delar denna inställning med den fria världens länder. Från Australien till Norge, från USA till Japan. Europeiska unionen är formad kring de värden som ni attackerar när ni angriper det svenska samhällets frihet. 

Gör inte misstaget att tro att den kinesiska regimens våldskapital mot sina egna medborgare, fungerar i länder som präglas av demokratins mångfald och som utgör en långt större del av världsekonomin än Kina. 

Kina är en viktig del av den globala ekonomin, men vill man vara en respekterad partner, måste man respektera att den globala ekonomins öppenhet handlar om handel och ömsesidigt utbyte, inte politiska repressalier och påtryckningspolitik. Då kommer man steg för steg isolera sig själv. 

Era attacker och hot mot den svenska regeringen och mot enskilda statsråd är en varning som gjort fler medvetna om det hot mot frihet som den kinesiska regimen i dag är, även utanför Kinas gränser. 

Det vore av värde om ni rapporterade detta till era överordnade. I ett fritt samhälle som det svenska finns inga problem med det.