Skandal att Sverige viker sig för Turkiet

Turkiet bedriver en brutal kampanj för etnisk rensning av kurder, skriver Shamm Shamayi Salih.

Ulf Kristerssons svassande för Turkiets president Erdoğan är ett svek mot kurderna, menar Shamm Shamayi Salih.

Ulf Kristerssons svassande för Turkiets president Erdoğan är ett svek mot kurderna, menar Shamm Shamayi Salih.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-01-03 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige viker sig för en diktatur på kurdernas bekostnad: En fråga om moraliskt ansvar och mänskliga rättigheter.

Det är med en tung känsla av besvikelse och förtvivlan jag ser på Sveriges eftergivenhet gentemot en diktatur som systematiskt förtrycker och förföljer det kurdiska folket. Trots att vi säger oss vara en förespråkare för mänskliga rättigheter och demokrati, har vi valt att vika oss för en tyrannisk regim och överge kurder både på internationell nivå och här i Sverige.

Turkiet, under ledning av president Erdoğan, bedriver en brutal kampanj för etnisk rensning mot kurder. Det är en verklighet som inte kan förnekas eller ignoreras. Kurdiska samhällen bombas, förstörs och invaderas, och tusentals oskyldiga människor lider och förlorar sina liv på grund av sin etniska tillhörighet. Ändå väljer Sverige att vända bort sitt ansikte och göra affärer med denna förtryckande regim. 

Det är inte bara en fråga om politiskt pragmatism eller ekonomiska intressen. Det handlar om moraliskt ansvar och att stå upp för de grundläggande principerna om rättvisa och mänskliga rättigheter. Genom att vika oss för en diktatur som förtrycker kurder, sviker vi våra egna värderingar och principer. 

PKK, som av många betraktas som frihetskämpar, har stämplats som terrorister av Turkiet och vissa andra länder. Men vi måste ifrågasätta vem som har makten att definiera terrorism. Om de som kämpar mot förtryck och för sin rätt till självbestämmande kallas terrorister, vad säger det om en regim som systematiskt förstör och förtrycker en hel folkgrupp? 

Sverige har alltid stått upp för de förtryckta och försvarat demokratiska värderingar. Men vår passivitet och eftergivenhet gentemot Erdoğan och hans regim har lett till ett förräderi mot de grundläggande värderingar som vi säger oss försvara. Det är en skamlig handling som inte kan rättfärdigas.

Vi måste ställa krävande frågor till våra politiska ledare och kräva svar: Varför har vi övergivit vår ståndpunkt om att försvara allas rättigheter? Varför har vi gett vika för en diktatur och svikit kurder som kämpar för sin överlevnad och frihet? 

Kurder har lidit nog under årtionden av förtryck och förföljelse. Det är hög tid att vi står upp för dem och visar att Sverige inte kommer att tolerera detta fortsatta förtryck och övergrepp. Vi måste vara en röst för dem som inte har en röst och kämpa för rättvisa och frihet för kurdiska folket.

Att vara kurd får inte vara ett brott, och att älska Kurdistan får inte vara ett förräderi. Det är dags för oss att ta ställning och visa att vi inte kommer att vika oss för diktaturer och förtryck. Vi måste agera utifrån våra grundläggande värderingar och försvara alla människors rätt till frihet och mänskliga rättigheter.

Det är hög tid att Sverige tar sitt moraliska ansvar och står upp för kurderna. Vi kan inte längre vika oss för en diktatur på kurdernas bekostnad. Det är dags att återupprätta vår moraliska kompass och visa att vi verkligen är en förespråkare för mänskliga rättigheter och rättvisa.

Det är min förhoppning att vi som nation kan stå enade och kämpa för rättvisa och frihet för kurdiska folket. Tillsammans kan vi göra skillnad och visa att Sverige förstår att mänskliga rättigheter måste tas på största allvar.