Kärnbränsleförvarets säkerhet är viktigast

Replik till "Dags för regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret" i UNT 9/7.

Debatt 25 juli 2020 02:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

Företrädare för Liberalerna vill att regeringen snabbt beslutar om det planerade kärnbränsleförvaret. Debattörerna tar dock inte upp frågan om den långsiktiga säkerheten. Regeringens beslut att tillåta förvaret kan komma att avgöras av frågan om koppar är ett tillräckligt säkert kapselmaterial för kärnbränslet. Och under hösten kommer nya viktiga vetenskapliga rön.

Olika brister har diskuterats för den kärnbränsleförvarsmetod som kraftindustrin och dess kärnavfallsbolag SKB har valt. Just nu är dock den viktigaste frågan om kopparkapseln långsiktigt kommer att fungera som det är tänkt. Framträdande forskare menar att kapseln kan haverera redan efter några hundratals år i stället för att hålla i de hundratusentals år som behövs.

Mark- och miljödomstolen ansåg i januari 2018 att kapselproblematiken var så viktig att den i sitt yttrande till regeringen avstyrkte att tillåtlighet skulle ges, om inte de kvarvarande osäkerheterna rörande kopparkapselns långsiktiga integritet kunde klargöras. Regeringen måste nu på bästa sätt hantera den svåra frågan.

Anmärkningsvärt nog har kärnavfallsbolaget SKB gjort få relevanta försök för att studera hur koppar verkligen beter sig i en realistisk förvarsmiljö. Men det finns ett riktigt bra experiment – det så kallade LOT-försöket – som utförs på djupet i berglaboratoriet under Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där deponerades för tjugo år sedan ett antal fyra meter långa uppvärmda kopparrör omgivna av lera. Redan när ett försökspaket togs upp efter fem år fanns det tecken på oväntat omfattande kopparkorrosion. Krav som ställts på att fler paket ska tas upp har inte SKB hittills tagit hänsyn till, trots att resultaten kan vara viktiga.

I höstas kom dock det uppseendeväckande avslöjandet att SKB i smyg tagit upp två nu 20-åriga försökspaket. Utan att vilja publicera resultaten förrän efter ett regeringsbeslut. Bolaget har sedan ändrat sig och ska publicera alla kopparkorrosionsresultat i slutet av september. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har sagt att de ska kvalitetssäkra resultaten, något som kan vara klart till årsskiftet.

En vetenskaplig och fullständig redovisning av resultaten kan ge ett avgörande underlag för regeringens beslut om kärnbränsleförvaret. Vid tillåtlighetsbeslutet måste den långsiktiga säkerheten komma först.

Ämnen du kan följa