Läkare Utan Gränser gör fel som fördömer Israel

Att många civila på Gazaremsan har dött är i sig inte ett tecken på att krigsbrott har begåtts, skriver Tobias Goldman.

Israeliska soldater i Gaza. Tobias Goldman upprörs över Läkare Utan Gränsers ensidiga avståndstagande.

Israeliska soldater i Gaza. Tobias Goldman upprörs över Läkare Utan Gränsers ensidiga avståndstagande.

Foto: Ohad Zwigenberg

Debatt2023-12-16 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ända sedan den andra dagen för Israel-Hamas-kriget, dagen då Israel började försvara sig själv mot det folkmordsliknande massmord de utsattes för av den antisemitiska terrororganisationen Hamas har fördömandena haglat över Israel.

På senare tid har Ryssland och Nordkorea anklagat Israel för att vara "inhumana" i sin krigföring mot Hamas-regimen i Gaza. De två föregående regimerna har en lång historia bakom sig av att döda hundratusentals civila i sina egna länder och i andra länder (lågt räknat). De är inte demokratier, de stödjer andra diktaturer som Syrien och Iran, som de också försöker förse med kärnvapen. Att Israel har dessa länder som kritiker är därför ingenting att oroa sig för om det är mänskliga rättigheter man bryr sig om. 

Men att Läkare Utan Gränser går ut och tar ställning i konflikten mellan Israel och Hamas och kräver en omedelbar vapenvila är desto mer anmärkningsvärt. Organisationen är enligt sina egna stadgar oberoende, opartisk och neutral, och ”tar inte ställning i väpnade konflikter och stöder inte heller de stridande parternas agendor”. 

I ett öppet brev till Sveriges regering hävdar Läkare Utan Gränser att Israel utsätter befolkningen i Gaza för ”oupphörliga och urskillningslösa attacker”. Det enda som ”kan sätta stopp för dödandet” är enligt Läkare Utan Gränser ”en lång och varaktig vapenvila”. 

Brevet är felaktigt och omoraliskt från flera olika aspekter: 

1. En vapenvila skulle låta den Iranstödda Hamas regimen i Gaza finnas kvar och återhämta sig och kunna planera ytterligare massmord som på den 7 oktober, något som organisationen uttryckligen hotat att genomföra. 

2. Israel har aldrig bedrivit urskillningslösa attacker mot civila palestinier. Israel skulle kunna åstadkomma enormt mycket mer skada än vad som har skett i denna två månader långa konflikt. Israels regering har skickat hundratusentals sms-meddelanden och ringt samma antal telefonsamtal till befolkningen i Gaza och publicerat information på sociala medier som varnar civilbefolkningen i Gaza för krigföringen och vädjar och ber dem om att försätta sig i säkerhet.

Man inledde även tillfälliga vapenvilor innan den officiella vapenvilan för att låta befolkningen försätta sig i säkerhet. Anledningen att man uppmanar befolkningen att fly är att man inte vill att den ska ta skada i denna konflikt, då norra Gaza är en krigszon. Det är en krigszon för att terrorgruppen Hamas befinner sig där och bedriver sin terror mot israeliska civila därifrån.

Att skydda den palestinska befolkningen på detta territorium är inte Israels ansvar och det är heller inte Israels fel att dessa palestinier skadas. Det är Hamas och inte Israel som orsakar dessa palestiniers död, genom att attackera Israel och sedan gömma sig bland civilbefolkningen och i närhet till infrastruktur som skolor, moskéer och sjukhus (Al-Shifa-sjukhuset som träffades av en missil i krigets inledningsskede besköts av en palestinsk terrorgrupp). Denna taktik av Hamas, att använda sig av sin egna civilbefolkning som mänskliga sköldar, är i sig ett krigsbrott.

Israel har trots allt detta försett Al-Shifa sjukhuset med material och tillåtit införsel av bränsle till Gaza-remsan trots att detta bränsle riskerar att användas av Hamas. Ingen militär har någonsin gjort lika mycket för att skydda civila som Israel har gjort.

Enligt John W. Spencer, en pensionerad amerikansk arméofficer, som är forskare och expert inom urban krigföring finns det heller ingenting som tyder på att Israel har begått krigsbrott i Gaza. Att många civila på Gazaremsan har dött är en oundviklig och högst beklaglig del av alla krig, men är i sig inte ett tecken på att krigsbrott har begåtts. 

Läkare Utan Gränser ska vara en oberoende välgörenhetsorganisation men har i och med detta ställningstagande mot Israels rätt att försvara sig mot terrorism, antisemitism och massmord tyvärr visat ett annat ansikte, och har frångått sin omhuldade princip om opartiskhet.