Gör det lättare att åka elsparkcykel i Uppsala

Det är orimligt att Uppsala kommun tar ut en avgift på 1200 kronor för varje elsparkcykel, skriver Berina Dzindo med flera.

Artikelförfattarna vill att Uppsala kommun uppmuntrar och underlättar användandet av elsparkcyklar.

Artikelförfattarna vill att Uppsala kommun uppmuntrar och underlättar användandet av elsparkcyklar.

Foto: Marie Bremberg

Debatt2023-05-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med våren kommer promenaderna, cykelresorna och elsparkcyklarna. Men Uppsala behöver tänka till så att kommunen inte försvårar för mikromobiliteten och hållbarhetsmålen.

I fjol gjordes 20 miljoner resor på totalt 34 miljoner kilometer med delade elsparkcyklar i Sverige. Delad mikromobilitet har på kort tid blivit en självklar del av stadsbilden i Uppsala, och bidrar tillsammans med cyklar och bussar till att allt färre är ensidigt beroende av bilen.

Mikromobiliteten är utrymmeseffektiv, billig och utsläppsfri. Den frigör utrymme i den trånga staden, avlastar hushållsekonomin i bistra tider och bidrar till bättre luftkvalitet och minskad klimatpåverkan. Den kompletterar linjedriven kollektivtrafik både för kommuninvånarna och stadens många besökare.

En högre andel som tar elsparkcykeln och andra hållbara transportlösningar underlättar för Uppsala att nå sitt mål klimatneutralt år 2030 – ett mål som är beroende av att utsläppen från trafiken kraftigt minskar. Därför är det positivt att Uppsala stad tillsammans med uthyrarna av elsparkcyklar skapat bättre ordning, med successivt allt fler parkeringsplatser och trygghet med automatisk lägre hastigheter i känsliga miljöer i staden. Men på tre områden måste Uppsala likt många andra kommuner i Sverige tänka om:

  1. Likabehandlingsprincipen: Den som i Uppsala cyklar på kommunens cykelbanor eller ställer sin cykel i ett kommunalt cykelställ, betalar ingenting. Den som köper en elsparkcykel betalar heller ingenting. Men för företag som förser stadens invånare med en delad tjänst, appliceras en hög avgift – är det rimligt att behandla samma beteende så olika?
  2. Självkostnadsprincipen: Uppsala tar ut en årlig avgift på 1 200 kr per elsparkcykel som hyrs ut. Det är långt högre än i europeiska storstäder som Milano eller Köpenhamn. Har staden verkligen så höga kostnader för hanteringen av elsparkcyklar och vad beror det i så fall på? Företag som vill etablera sig i kommunen och bidra till att klimatmålen nås bör välkomnas, och det bör vara grunden när kommunen överväger hur mikromobiliteten ska avgiftsbeläggas.
  3. Föregångare: Uppsala har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning att alla upphandlade transporter ska vara fossilfria senast i år – kommunens egna fordon är det sedan 2020. Ibland behövs bilen, men många ärenden görs effektivare på en tjänstecykel eller en elsparkcykel. När upphandlar Uppsala kommun resor med delad mikromobilitet för sina anställda, som en föregångare för Sveriges kommuner?

Delade elsparkcyklar är uppskattade av många runt om i världen, inte minst i en studentstad som Uppsala. Eldriven mikromobilitet bidrar till mål som kommunen beslutat. Men för att mikromobiliteten ska finnas kvar och utvecklas, behövs rimliga, förutsägbara och rättvisa förutsättningar för de som hyr ut elsparkcyklar. Tillsammans kan vi ge medborgarna bättre möjligheter att välja klimatsmarta, utrymmeseffektiva transporter i vardagen.