Försvåra inte kampen mot sexuella övergrepp

Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill införa begränsningar som gör det svårare att utreda övergrepp, skriver David Lega.

Debatt 26 november 2020 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inom kort kommer Europaparlamentet behandla ett lagförslag om integritet på internet. Märkligt nog vill parlamentets socialdemokratiska grupp göra det svårare att upptäcka och lagföra sexuella övergrepp mot barn på nätet: så kallad grooming. Kommer (de svenska) Socialdemokraterna stå upp för det som är rätt eller kommer man att vika sig för piskan och svika de barn som utsätts för sexuella övergrepp?

I fredags var det internationella barndagen. Det är en viktig dag att uppmärksamma. Inte minst då antalet groomingfall har skjutit i höjden under de senaste tio åren. I EU har antalet fall ökat från 23 000 till 725 000. Totalt rör det sig om över tre miljoner bilder av sexuella övergrepp mot barn. Pandemin har ytterligare förvärrat situationen. De senaste siffrorna från den europeiska polismyndigheten Europol visar på en ökning med 25 procent i vissa av EU:s medlemsstater.

Teknikföretag som Facebook, Microsoft och Google spelar en viktig roll i kampen mot grooming. De har alla ett långtgående samarbete med polismyndigheterna, som snabbt kan underrättas vid misstanke om brott. Det samarbetet har visat sig vara mycket framgångsrikt och hjälpt många som farit illa. För två veckor sedan dömdes två män i Tyskland efter att under fem års tid ha utsatt två flickor för omfattande sexuella övergrepp. Det hade aldrig varit möjligt att lagföra männen om inte polisen kunnat ta hjälp av teknikföretag. 

Nu hotas det viktiga arbetet alltså av den socialdemokratiska gruppen i Europarlamentet. I det liggande förslaget vill de införa begränsningar som kommer göra det svårare för myndigheterna att få kännedom om barnsexbrott.

Bland de socialdemokratiska argumenten märks en farhåga att fler personer oskyldigt kommer pekas ut som sexualbrottslingar. Självklart är det viktigt att systemet är rättssäkert. Något som däremot lyser med sin frånvaro i den socialdemokratiska argumentationen är brottsofferperspektivet. Hänvisningar till grooming har strukits. Med den personliga integriteten som invändning vill man alltså göra det svårare att upptäcka och motverka sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Detta är mycket illavarslande. 

Tekniken som används för att upptäcka grooming är densamma som används i spamfilter. Datorn upptäcker nyckelord och mönster i meddelanden, utan att för den sakens skull ta del av själva innehållet. Jag tror inte att någon i detta sammanhang skulle betrakta spamfilter som integritetskränkande. Den här tekniken är heller inte det. Snarare bygger den på ett konsoliderat samarbete mellan teknikföretagen och de brottsbekämpande myndigheterna, och är det mest effektiva viset att förebygga och upptäcka grooming. 

Skulle den socialdemokratiska gruppens förslag gå igenom kommer 15 års ansträngningar att gå om intet. Mot den bakgrunden förväntar jag min nu att de svenska socialdemokraterna snarast ger besked om de tänker följa piskan från sin egen förhandlare, eller om de faktiskt tänker stå upp för det som är rätt.

Som ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter kommer jag att göra mitt yttersta för att hänvisningen till grooming behålls. Nu är tiden att trappa upp kampen mot sexuella övergrepp och exploatering av barn, både på och utanför nätet. Det hoppas jag även att Socialdemokraterna inser.


Ämnen du kan följa