Dags att agera mot utbrett familjehemsfusk

Vi förutsätter att regeringen tar rapporterna om fusk på allvar och agerar, skriver Ida Ingerö och Johan Lahne.

Familjehemskonsulenter ska vara ett stöd till familjehem och utsatt barn. Fusket i branschen kan inte tolereras.

Familjehemskonsulenter ska vara ett stöd till familjehem och utsatt barn. Fusket i branschen kan inte tolereras.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-01-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SVT:s granskning av familjehemskonsulentverksamheter, som publicerats med start 18 december, redovisas att man hittat vad som beskrivs som ”varningssignaler” hos 99 av 359 granskade företag. Det är oroväckande. Detta är företag som arbetar med utsatta barn och unga. Verksamheterna omfattas, av goda skäl, av tillståndsplikt. För att få bedriva familjehemskonsulentstöd måste man ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. SVT:s granskning är en signal om möjliga brister i IVO:s tillståndsgivning och tillsyn, som måste undersökas närmare.

Vissa av de varningssignaler SVT påtalar är inte nödvändigtvis av sådan natur att de per automatik bör hindra människor från att bedriva företag, varken inom social omsorg eller i andra branscher. Även duktiga och ordentliga företagare kan ha skatteskulder och konkurser i sitt förflutna utan att för den skull kategoriseras som kriminella. Att våga starta företag är att ta risker – och att tidigare i livet ha misslyckats innebär varken att man är oseriös eller kriminell. Man bör vara försiktig med att dra slutsatser om helheten, utifrån de delar som hittills har framkommit, men exempelvis kopplingar till gängkriminella är en uppenbart oroväckande signal.

Vi förutsätter att såväl ansvarig minister, Camilla Waltersson Grönvall, som Inspektionen för vård och omsorg tar SVT:s granskning på stort allvar och ser över nödvändiga förändringar i IVO:s tillståndsprocess och arbetssätt. Från Vårdföretagarnas sida har vi länge efterlyst en mer omfattande tillsyn av konsulentstödsverksamheter. Exempelvis HVB, med motsvarande målgrupper, tillsynas i betydligt högre utsträckning. Det är också avgörande att tillsyn sker på plats hos verksamheterna, i stället för genom brevväxling med skriftliga frågor.

Mycket kan göras bättre. Vårdföretagarna skickade nyligen åtta skarpa förslag på åtgärder till justitieminister Gunnar Strömmer, som kraftigt skulle begränsa möjligheterna för kriminella och oseriösa aktörer att verka i vård- och omsorgsverksamheter. Av SVT:s rapportering framgår också, vilket många av våra medlemsföretag vittnat om genom åren, att IVO:s verksamhet behöver ses över för att bli mer lyhörd, dialoginriktad och snabbrörlig.

Det finns problem med kriminella aktörer, infiltration och kopplingar till samhällsfarliga element i alla delar av vårt samhälle, så även i omsorgsverksamheter. Men när familjehemskonsulenter av SVT luddigt beskrivs som ”mellanhänder” ges bilden av ett slags ljusskygg och kostnadsdrivande bokningstjänst, mycket långt från den verklighet där våra medlemsföretags medarbetare arbetar långsiktigt nära familjer, med tillgänglighet dygnet runt och kontinuerligt stöd, utbildning och uppföljning. Det engagemang och den kunskap som finns hos familjehemskonsulenterna och de familjer de arbetar med är inte en del av samhällsproblemet kriminalitet, utan tvärtom en del av lösningen.

Konsulentstödda familjehem möjliggör att fler barn och unga kan vårdas i familjehem i stället för på andra typer av boenden. Därför är det avgörande att såväl ansvarig minister som IVO tar SVT:s granskning på stort allvar. Men ingen, och framför allt inte de familjer som med stöd av konsulenter öppnar sina hjärtan för barn och unga, är betjänt av att stödverksamheterna svartmålas. Sverige behöver fler familjehem, inte färre.