Stoppa EU från att förbjuda det vita "snuset"

Regeringen måste arbeta hårt för att tobaksfria nikotinportioner inte jämställs med snus inom EU, skriver Lars Dahlgren.

Det tobaksfria "snuset" är redan en stor succé i både Sverige och USA.

Det tobaksfria "snuset" är redan en stor succé i både Sverige och USA.

Foto: Paul Wennerholm/TT

Debatt2023-10-14 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För snart 30 år sedan gick Sverige med i EU. Tillgång till EU:s inre marknad och ökad export lockade. På många sätt infriades förhoppningarna, men EU:s gamla exportförbud för svenskt snus var oförklarligt redan då och framstår som än mer oförklarligt i dag. I stället för att omfamna vår svenska erfarenhet med alternativ till cigaretter siktar EU-kommissionen och WHO in sig på att förbjuda nästa svenska snusinnovation, nikotinportionerna. 

Det finns ungefär 85 miljoner invånare i EU som är dagligrökare och som därmed är utsatta för kraftigt förhöjd risk för flera cancerformer och andra ytterst allvarliga sjukdomar. Hade rökförekomsten i EU legat i nivå med Sveriges hade EU haft nästan 70 miljoner färre dagligrökare. Det står bortom allt rimligt tvivel att förekomsten av snus i Sverige har bidragit till att i synnerhet svenska män röker i väsentligt mindre utsträckning än sina europeiska bröder. Åtta av tio snusare är män och lungcancertalen bland svenska män har sjunkit till EU:s lägsta.

Med förekomsten av tobaksfria nikotinportioner börjar vi skönja en liknande utveckling bland svenska kvinnor. Ungefär varannan svensk användare av nikotinportioner är en kvinna, och kvinnor är överrepresenterade bland de användare av nikotinportioner som lämnat cigaretterna helt till förmån för detta alternativ med extremt mycket lägre risk. 

Nikotinportioner är en av Sveriges stora exportsuccéer på senare tid. Swedish Match introducerade nikotinportioner på den amerikanska marknaden med början 2014. I dag omsätter nikotinportioner mer än 30 miljarder kronor i USA. Även där är kvinnor överrepresenterade bland de användare av nikotinportioner som tidigare var rökare. Närmare 90 procent av de kvinnliga användarna av Swedish Match amerikanska nikotinportioner som tidigare betraktade sig som primärt cigarettrökare, är helt rökfria den senaste månaden.

Ingen svensk regering har lyckats att lyfta exportförbudet för snus. Nu finns en möjlighet för en ny svensk exportsuccé inom EU, parat med möjligheten till ett väsentligt bidrag till förbättrad europeisk folkhälsa. Möjlighet att exportera är en grundförutsättning för expansion, fler arbetstillfällen och tillväxt. Givet att nikotinportioner blir lika stora i EU som i USA är det ett marknadsvärde om drygt 50 miljarder kronor som står på spel. Därtill tillkommer arbetstillfällen och expansion hos 100-tals svenska små och medelstora underleverantörer. 

Swedish Match ensamt har 150 svenska underleverantörer som vi köper tjänster och material av för över 2 miljoner kronor per underleverantör. I bara vårt företag arbetar mer än 1 000 personer i Sverige med snus och nikotinportioner. Därtill tillkommer våra konkurrenters och underleverantörers anställda.

Under den här mandatperioden ska EU revidera Tobaksproduktdirektivet, Tobakspunktskattedirektivet och Tobaksreklamsdirektivet. Det är bra. Nikotinportioner behöver regleras på ett ansvarsfullt sätt och beskattas. Det har Sverige redan gjort. Flera EU-länder föregriper dock processen. Belgien har redan på bristfälliga grunder förbjudit nikotinportioner och Nederländerna kommer sannolikt att göra det. 

I november håller WHO en global konferens i Panama där förslag på rekommenderad lagstiftning tas fram. Ett sådant förslag är att likställa nikotinportioner med snus. Inom EU skulle det betyda ett totalt förbud för nikotinportioner, vilket vore extremt olyckligt både ur ett svenskt näringspolitiskt perspektiv och ett europeiskt folkhälsoperspektiv. WHO:s rekommendationer går ofta rakt in i EU:s lagstiftningsförslag, trots att de inte passerar vare sig Riksdagen eller Europaparlamentet.  

I Sverige har vi strikt lagstiftning med åldersgränser, marknadsrestriktioner och punktskatt. I dagarna diskuteras inom EU en gemensam position inför Panamakonferensen. Här finns en möjlighet för svenska regeringen att värna svensk export och global folkhälsa. Konkret bör regeringen stå upp för det svenska regelverket när EU tar position för Panamakonferensen och övriga lagstiftningsförslag inom EU. Den svenska lagstiftningen utgör en utmärkt modell och det ligger rimligtvis i både Regeringens och Riksdagens intresse att se den exporteras till den inre marknaden.

Som företag vill vi expandera och exportera den svenska folkhälsosuccén. Regeringen har ett ansvar att stå upp för den svenska lagstiftningen och i ett tidigt skede stoppa nya förbudsförslag som vare sig gagnar folkhälsan, arbetsmarknaden eller Sveriges ekonomi. Börja med Panamakonferensen.