Är bara (S)ubventionering bostadspolitik?

Veronica Palm (S), Gabriel Wikström (S) och Talla Alkurdi (S), hävdar i en replik (UNT26/9), att reformer som ger fler möjlighet att hyra en lägenhet i andra hand skulle vara ett exempel på en bristfällig bostadspolitik. Den slutsatsen stärker bilden av Socialdemokraterna som ett parti där bostadspolitik inte består av något annat än subventionering och detaljstyrning. Det skriver företrädare för Moderaterna i ett svar.

3 oktober 2013 14:33

Att däremot aktivt jobba för att ta bort bromsklossar, förenkla alltför rigida regler och allmänt underlätta för fler bostäder på marknaden är då enligt denna ensidiga logik inte politik. Det är något annat.

Den typen av utgångspunkt bygger på flera tankefel. Det viktigaste är nämligen inte att politiken ska vara med och styra i varje liten enskild del av samhället. Det viktigaste är att människor ges större möjlighet till en egen bostad. Och för att lyckas med detta krävs ett perspektiv som inkluderar flera metoder.

Vi måste ha en bred arsenal av åtgärder för att lösa bostadsbristen. En av dessa åtgärder är att se till att befintligt bestånd används på ett mer effektivt sätt. Ett annat är att underlätta och förenkla för nybyggnation. Ett tredje är att se till att vi får mer enhetliga regler för byggande så att företagen vet vad som gäller.

Det är med andra ord inte som Veronika Palm med flera vill göra gällande svart eller vitt, där vissa reformer inte kan räknas för att de inte stämmer överens med den egna ideologin.

Den linje som Socialdemokraterna nu är tydliga med säger en hel del. Den säger att förbättringar, som öppnar tidigare stängda dörrar på andrahandsmarknaden och hjälper unga och studenter till sitt första boende är "ett exempel på bristen på bostadspolitik".

Det, om något, är ett tydligt besked till Sveriges unga och studenter.

 

Oskar Öholm
Marta Obminska
Jessika Vilhelmsson

riksdagsledamöter i civilutskottet (M
UNT 3/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!