Alliansen värnar universitetet

Alliansens långsiktiga mål är att Sverige ska ha en högskoleutbildning och forskning i världsklass. Sedan vi fick väljarnas förtroende att leda landet har vi stärkt den högre utbildningen och forskningen inom flera områden, skriver Ulrika Karlsson och Lars Hjälmered

17 juni 2010 16:31

All forskning ska präglas av kvalitet. Alliansen genomför idag en stor kvalitetssatsning på den högre utbildningen och vi vill tillföra närmare 600 miljoner kronor för att uppnå kvalitetsmålen. Samtidigt införs ett nytt sätt att fördela pengar till utbildning.

Högre kvalitet ger mer pengar vilket resulterar i en bättre utbildning. Denna satsning gör studenter bättre rustade för vidare forskning, arbete eller företagande efter sin examen.

Sedan 2006 har Alliansen infört det största resurstillskottet någonsin inom svensk forskning, vilket för Uppsala universitet innebär en ökning på närmare 20 procent av basanslagen. Nytt är också att en del av forskningspengarna fördelas utifrån kvalitetsmått. Syftet är att anslagen till forskning ska fördelas mera objektivt utifrån den forskning som de facto kan visa på resultat och framgång. Uppsala universitet är ett lärosäte med kompetenta forskare och utvecklade kontakter med samhället. Därigenom har de goda möjligheter att komma väl ut i fördelningen av pengar till forskning.

Utöver de höjda basanslagen har Alliansen också avsatt pengar till en särskild satsning inom medicin, teknik och klimat för att möta omvärldens krav på världsledande forskning.

En annan åtgärd Alliansen genomfört är att inrätta innovationskontor för landets lärosäten. Kontoren ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning.

Nya forskningspengar, en satsning på innovation och en ökad kvalitet i grundutbildningen är en förutsättning för universitetets fortsatta utveckling.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot Uppsala
Lars Hjälmered (M)
riksdagsledamot Göteborg
talesperson för högre utbildning
UNT 18/6 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!