Alla har inte ett jobb

Trots att det går bra för Uppsala har många ungdomar svårt att hitta ett jobb. Vårt budgetförslag för kommunen, som vi presenterar i dag, innehåller därför satsningar på sommarjobb och utbildning, skriver Marlene Burwick och Erik Pelling.

21 maj 2012 16:10

För oss socialdemokrater är jobben den centrala frågan. Att människor kommer i arbete är den enskilt viktigaste faktorn för Uppsalas ekonomi, för vår gemensamma välfärd och för kommunens sociala sammanhållning. Vi är därför glada att Uppsalas arbetslöshet tillhör de lägsta i landet. Men skrapar vi lite på ytan ser det mer bekymmersamt ut. För unga arbetslösa och för långtidsarbetslösa pekar siffrorna åt fel håll.

Uppsalas höga ungdomsarbetslöshet orsakas till stor del av att många i dag hoppar av gymnasiet. Här krävs målmedvetna insatser med ett långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan.

Därför både välkomnar och matchar vi den utbyggnad av förskolan som den borgerliga alliansen nu föreslår. Det är en satsning vi har efterlyst i flera år. Men det räcker inte bara med fler förskoleplatser. I vårt budgetförslag tillför vi också resurser för att stärka kvaliteten genom fler pedagoger och mindre barngrupper.

Det långsiktiga, och nödvändiga, målet är att göra fler unga motiverade och kunskapsmässigt rustade, från förskolan hela vägen till gymnasiet. Lyckas vi med det kommer fler att klara av sina gymnasiestudier. Därigenom läggs grunden för att fler människor ska få ett jobb, påbörja en högskoleutbildning och kunna vara delaktiga i samhället.

Vi vet också hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda ungdomar i årskurs 9 samt i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ett sommarjobb. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Uppsala.

I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som har införts med framgång i Västerås. Det ger unga under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i offentlig verksamhet eller i av kommunen upphandlad verksamhet. Detta med en avtalsenlig lön.

Det här är en insats riktad särskilt mot långtidsarbetslöshet och för att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att jobba eller studera vid något av våra två universitet är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, för studenter som flyttar hit, unga som flyttar hemifrån och för dem som lämnar sina hus men vill bo kvar i området. Det gäller både Uppsala stad och övriga tätorter i kommunen.

Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik och ökar kommunens anslag till mark- och exploateringsområdet med 50 procent.

Med egen mark i strategiska lägen får kommunen bättre förutsättningar för att tillsammans med andra markägare och exploatörer bygga bort bostadsbristen och främja näringslivsklimatet i Uppsala. Fler bostäder är avgörande för en fungerande arbetslinje i Uppsala.

Socialdemokraternas politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona när vi genom kunskap och arbete bygger Uppsala starkt. Vi prioriterar åtgärder för att stärka kvaliteten i skolan, få fler unga i arbete och bygga fler bostäder. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Marlene Burwick

kommunalråd (S)

Erik Pelling

kommunalråd (S)

UNT 22/5 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!