Alla doktorander ska anställas

Alla doktorander ska erbjudas anställning från första dagen. Utbildningsbidragen avskaffas och stipendier blir lön. S prioriterar de yngre forskarnas villkor i forskningspolitiken, skriver ­Ibrahim Baylan.

6 november 2012 16:37

Det krävs investeringar i de yngre forskarna om Sverige ska vara en framstående forskningsnation nu och i framtiden. Regeringen presenterade nyligen sin proposition om forskning och innovation. I den valde regeringen att inte prioritera de yngre forskarnas villkor. Det är helt fel. Om Sverige ska mena allvar med att vara en framstående forskningsnation måste vi investera i de yngre forskarna.

Forskningsgenombrott sker ofta tidigt i forskarkarriären. För att yngre forskare ska kunna vara självständiga i sin forskning och ha möjlighet att bryta ny mark krävs att de har trygga villkor under sin doktorandtid och att det finns tydliga karriärvägar för nydisputerade med möjligheter till fortsatt forskning och meritering.

Socialdemokraterna föreslår därför att alla doktorander ska ges anställning från första dagen. Utbildningsbidragen ska avskaffas. Vi föreslår också att regeringen tillsammans med lärosäten och externa finansiärer ska utarbeta en överenskommelse för hur stipendiefinansiering av forskarutbildning på heltid i framtiden ska kanaliseras genom lärosätena och bekosta lön och sociala avgifter.

Något som är utmärkande för Sverige är att drygt 40 procent av forskningen vid våra lärosäten utförs av doktorander. Därmed är de källan till en mycket stor del av den forskning som genomförs i landet. Samtidigt undervisar de i grundutbildningen och även för industridoktorander är det uppenbart att deras uppdragsforskning innebär långt mer än endast utbildning. En långsiktigt hållbar forskningspolitik måste därför ha en tydlig och framåtsyftande strategi för doktorandernas situation.

Tidigare socialdemokratiska regeringar genomförde stora insatser för att förbättra situationen för landets doktorander. Bland annat infördes flera forskarskolor och lärosäten tilläts inte längre anta någon doktorand utan att ha ordnat med ersättning för hela doktorandtiden. Forskningsråden fick också särskilda anslag för att öka antalet meriteringstjänster. Men mer behöver göras – alla doktorander ska anställas från förs­ta dagen.

En alltför stor del av Sveriges forskning utförs av doktorander utan anställning. De finansieras i stället av utbildningsbidrag eller stipendier. Att inte ha en anställning som doktorand skapar otrygghet och dessutom en utestängning från de sociala trygghets­systemen såsom föräldraförsäkringen. En undersökning från fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer (SFS) visar också att psykosociala problem, som till exempel sömnsvårigheter och rädsla för att kritisera överordnade, är vanligast hos doktorander. Sämst mår de doktorander som har sämst arbetsvillkor. Drygt en tredjedel av doktoranderna anger också främst sociala skäl till varför de avbryter forskarutbildningen innan de har avlagt examen, enligt en rapport från Högskoleverket.

Inget av detta gynnar forskningens kvalitet eller doktoranderna som individer. Doktorander ska garanteras anställning och därmed ges tillgång till de sociala trygghetssystemen under doktorandtiden.

En annan viktig aspekt är att en bred rekrytering till forskarutbildningen långsiktigt blir avgörande för kvaliteten på svensk forskning. Det behövs trygga villkor och bra karriärvägar, annars kommer inte forskarutbildningarna att rekrytera de skarpa tänkare som akademin behöver. Bra villkor och goda karriärvägar medför en attraktivare forskarutbildning och att fler högpresterande studenter väljer den banan. Det skulle också möjliggöra att fler personer i sämre ekonomiska situationer skulle ha råd att doktorera, till exempel ensamstående föräldrar.

Flera lärosäten har redan avskaffat utbildningsbidragen. Det är mycket bra. Men vi vill ta vårt ansvar och se till att alla doktorander erbjuds bra arbetsvillkor. Det är först genom ett beslut i riksdagen som alla doktorander verkligen kan garanteras likvärdiga och trygga villkor oavsett lärosäte.

Högskoleverket har beräknat att kostnaden för att avskaffa utbildningsbidraget endast skulle belasta lärosätenas ekonomi med cirka 40 miljoner kronor men ge ett betydande mervärde för doktorandernas studiesociala villkor.

Socialdemokraterna har alltid sökt svar i forskningen för att kunna föra samhället framåt. Det kommer vi att fortsätta med. Dåliga villkor och en otrygg vardag för forskare ger inte den bästa forskningen. En bra forskningspolitik kräver också en bra politik för forskare. Därför föreslår vi att alla doktorander ges anställning från första dagen.

Ibrahim Baylan

utbildningspolitisk talesperson (S)

vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

UNT 7/11 2012

Det händer nu:

I dag 7/11 presenterar Social­demokraterna sin forsknings­motion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!