38 procent har otrygg anställning

38 procent av universitetslärarna vid Uppsala universitet har tidsbegränsad anställning. Det är oroande och skyhögt över arbetsmarknaden i stort, skriver Gunnar Myrberg och Anders Grundström.

23 augusti 2013 13:46

En ny rapport från Sveriges universitetslärarförbund, SULF, visar att var tredje universitetslärare och forskare på landets lärosäten är tidsbegränsat anställd. Det är skyhögt över arbetsmarknaden i stort. Vid Uppsala universitet är sifforna ännu högre. Hela 38 procent har en otrygg anställning och då är ändå inte doktoranderna, som i stort sett alltid är tidsbegränsat anställda, inräknade.

Meriteringsanställningar är bra i de fall anställningen verkligen är en karriärväg, med tydliga krav och ett löfte om tillsvidareanställning om den anställde lever upp till i förväg satta kriterier. SULF har också tydligt visat sin förståelse för behovet av tidsbegränsade anställningar i akademin.

Men systemet med meriteringsanställningar får inte missbrukas. Idag har vi en situation där högutbildade personer som brinner för forskning och utbildning tvingas hanka sig fram på tidsbegränsade kontrakt i 5 -10 år, eller till och med ännu längre. Detta är orimligt för individen och ett allvarligt kvalitetsproblem för universitetet i stort.

Att vara tidsbegränsat anställd, ofta på förordnanden på ett år eller kortare, medför svårigheter att planera verksamheten långsiktigt, att skapa kontinuitet samt att bygga goda arbetsmiljöer. Psykologisk forskning visar att konsekvenserna av anställningsotrygghet, särskilt oron för att förlora jobbet, har en negativ inverkan på tillfredsställelsen i arbetet och känslan av tillhörighet och engagemang. Detta gäller särskilt om oron pågår under lång tid. Pedagogiken på universitetets utbildningar blir naturligtvis också lidande när lärare hela tiden byts ut.

Ytterligare en konsekvens av anställningsotrygghet är att de som har möjlighet helt enkelt byter jobb. Föga förvånande är det ofta de som är högst kvalificerade och mest värdefulla för organisationen som lämnar först.

Ansvaret för universitetets personalpolitik ligger hos universitetsledningen. SULF Uppsala efterlyser en långsiktig och tydlig personalplanering byggd på tillsvidareanställningar. För inte kan det väl vara så som en ung forskare uttryckte det: "Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa någon..."

Gunnar Myrberg
ledamot i SULF:s förbundsstyrelse
Anders Grundström
ordförande Saco-S-rådet vid Uppsala universitet och SULF Uppsala
UNT 25/8 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!