Täckodling – så gör du steg för steg

Är du sugen på att skapa en nästintill skötselfri odling? Genom att täckodla slipper du både rensa, gödsla, gräva och luckra. Och en stor del av vattnandet.

16 juni 2018 11:50

Täckodling går ut på att efterlikna naturen där det onekligen grönskar utan både ogräsrensning, näringstillskott och vattning. Metoden sägs dessutom ge extra stor skörd.

Precis som i naturen ska odlingsytan vara täckt av organiskt material. Du ska helt enkelt inte skapa några nakna ytor i trädgårdslandet. Nej, i stället ska odlingsytan täckas med till exempel färskt gräsklipp, trädgårdsavfall, blöt och minst ett år gammal halm, löv, tång, halvbrunnen kompost och ensilage. Rabarberblad, färskt sjögräs, spån, flis och barkmull går också bra.

– Genom att täckodla tillför du näring till jorden vilket resulterar i extra näringsrika grönsaker, säger Börje Remstam, som täckodlat i snart 40 år och skriver samt föreläser om den framgångsrika odlingsmetoden.

Täckodlingen slog igenom i Sverige på 1980-talet tack vare Ruth Stouts böcker om ”den arbetsfria trädgården”. Amerikanskan väntade otåligt på plöjningshjälp när hon upptäckte att jorden under en hög med trädgårdsavfall, som legat där sedan året innan, var betydligt finare än den övriga.

Hon noterade även att växterna i naturen, som ständigt täcks av löv, trots allt fortsätter att komma upp år efter år. Hon började helt enkelt experimentera och fann att tekniken underlättar trädgårdsarbetet rejält.

Förutom att metoden påstås ge extra stor och näringsrik skörd slipper du mycket av både rensning och vattning. Visst, det kan vara både avkopplande och mysigt att stå ute och vattna en varm sommarkväll. Men ärligt, många gånger är ju den där dagliga vattningen bara ett måste som man många gånger helst vill slippa.

LÄS MER: "Täckodling minimerar ogräsresningen" (2016)

Den smidiga odlingsmetoden fungerar fint på alla jordar. I sandjord innebär den att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. I lerjord luckras jorden upp och rötterna får lättare att breda ut sig. Det organiska materialet förhindrar dessutom att jorden torkar ut och får en tråkig skorpa.

– Jag har inte vattnat mina odlingar på 30 år. När fröna och plantorna är nysådda måste jag vattna men därefter klarar de sig fint utan min hjälp, säger Börje Remstam.

Täckodling minskar dessutom ogräsets framfart. Det klarar helt enkelt inte av att slå rot eller att slingra sig upp genom det organiska täcket.

– Jag lägger max fem timmar på att rensa mina 1 800 kvadratmeter under en odlingssäsong, säger Börje.

Men odlingssättet handlar inte bara om bekvämlighet.

– Genom att täckodla gynnar du våra jordar och mänskligheten på många sätt. Jag anser dessutom att detta odlingssätt är den bästa komposteringen. Vanlig kompostering är stort slöseri då en stor del av näringen går upp i gaser som kväve och koldioxid, säger Börje.

Vi är många som släpar hem näring i både påse och flaska för att nära drömmen om den stora skörden. Genom att täckodla kommer du långt med maskarnas hjälp. De älskar täckmaterialet och omvandlar det gladeligen till finaste gödsel. En välfungerande täckodling kan innebära minst 500 maskar per kvadratmeter.

Snacka om smidigt om de där små rackarna kan fixa gödningen, och förvandla den uppländska leran till något mullrikt, på egen hand. Täckodlingen gör att jordens djup växer med cirka en centimeter per år.

Så här startar du en täckodling

1. Täck den uppluckrade och plana odlingsytan med tidningspapper eller wellpapp. Fyll på med organiskt material så att du får en höjd på 10–20 centimeter. Toppa med färskt ogräs. Undvik allt ogräs som börjat fröa för att minimera fröspridning.

2. Fös undan täckmaterialet där du vill så eller plantera, luckra upp jorden lite och fyll på med fin jord.

3. När fröna blivit plantor på 5 till 10 centimeter kan du fösa täckmaterialet nära plantans rötter.

4. I takt med att maskarna och alla mikroorganismer tar sig an det organiska materialet kommer du att märka att nivån sjunker. Då fyller du bara på mer.

5. Ha tålamod. Det tar ett par år innan det har det blivit ett så pass bra humuslager från förmultnat växtmaterial att jordkulturen i stort sett sköter sig själv.

6. Plantera på exakt samma ställe år efter år för där är jorden som mest mullrik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!