Stor prisökning på bostäder

Bostadspriserna har stigit kraftigt i Uppsala län. Uppgången för både villor och bostadsrätter är betydligt större än riksgenomsnittet.

6 september 2019 06:00

Det visar Svensk Mäklarstatistiks senaste uppgifter om prisutvecklingen de senaste tre månaderna.

Prisuppgången på bostadsrätter i länet har stigit 8,5 procent under juni-augusti, medan uppgången i riket varit 2 procent under samma period. I Uppsala kommun har priserna stigit med 9,4 procent och det genomsnittliga kvadratmeterpriset ligger på 39 889 kronor. Under de tolv senaste månaderna har prisuppgången i Uppsala varit 1,3 procent.

Störst prisökning i procent har Östhammars kommun haft. Uppgången de senaste tre månaderna är 26,4 procent, under de tolv senaste månaderna är uppgången hela 36,2 procent. Även Knivsta noterar stigande priser. Uppgången under sommaren har varit 7,8 procent. I Håbo sjönk priserna med drygt elva procent och i Enköping med 0,7 procent. Heby, Tierp och Älvkarleby hade för få försäljningar under perioden.

På villamarknaden steg priserna i samtliga kommuner där tillräckligt många försäljningar gjordes för att basera statistik på. Uppgången för hela länet var 8,2 procent, för riket var uppgången 2,1 procent. Även när det gäller villor var ökningen störst i Östhammar, 13,4 procent. I Knivsta, som har länets högsta prisnivå, steg villapriserna med 6,3 procent. Genomsnittspriset för en Knivstavilla den senaste mätperioden är 4 378 000 kronor. I Enköping steg priserna med 5,9 procent, I Håbo med 4,9 procent och i Tierp med 3,5 procent. I Uppsala stannade uppgången på 2,2 procent.

Prisutveckling juni–augusti

Bostadsrätter

Uppsala län: 8,5 procent

Enköping: -0,7 procent, 21 484 kr/kvm

Håbo: -11,1 procent, 27 320 kr/kvm

Knivsta: +7,8 procent, 31 073 kr/kvm

Uppsala: +9,4 procent, 39 899 kr/kvm

Östhammar: +26,4 procent, 18 849 kr/kvm

Villor

Uppsala län: +8,2 procent

Enköping: +5,9 procent, 24 080 kr/kvm

Håbo: +4,9 procent, 29 671 kr/kvm

Knivsta: +6,3, 32 577 kr/kvm

Tierp: +3,5 procent, 15 734 kr/kvm

Uppsala: +2,2 procent, 32 417 kr/kvm

Östhammar: +13,4 procent, 20 914 kr/kvm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson