Solcellssugen? Här är sex tips!

Visst kan det vara härligt att njuta av solen även när man studerar elräkningen. Här är några saker att tänka på om du funderar på att skaffa solceller till ditt hus.

18 januari 2019 17:00

1. Börja på taket. Åt vilket väderstreck taket är riktat och hur mycket det lutar är det första man börjar med.

– Det optimala är tak i söderläge med cirka 45 graders lutning, men även öst-västlig riktning och egentligen alla taklutningar fungerar, säger Daniel Boström på den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uppsala län, dit många vänder sig när det gäller frågor om solpaneler.

Det är även viktigt att se till att inget skuggar taket, till exempel träd eller andra byggnader. Ta mått för att se hur mycket solceller du kan få plats med.

– Sex kvadratmeter genererar cirka 1 000 kilowattimmar per år, säger Sofia Andersson, även hon energi- och klimatrådgivare i länet.

– Du får ofta bättre ekonomi i investeringen om du begränsar anläggningens storlek så att den på årsbasis inte producerar mer el än du använder. Detta har att göra med skatteregler för såld solel.

2. Håller taket?

– De flesta tak håller för en solcellsanläggning. Däremot bör man fundera lite extra om det ändå är dags att renovera taket inom kort. Då kanske man ska vänta med sin solcellsanläggning, säger Daniel Boström.

3. Bestäm vilken volym du vill ha på anläggningen och kolla vilken kapacitet säkringarna på elnätet du har.

– Bygglov är i regel inget krav längre, men kolla för säkerhets skull med kommunens byggslovsavdelning, säger Daniel Boström.

4. Får man bidrag?

Tidigare år har man kunnat söka statligt bidrag för solcellsanläggningar, bidraget har legat på 30 procent av investeringskostnaden. Hur det blir framöver är oklart.

– Energimyndigheten har rekommenderat en sänkning till 15 procent, så att stödet ska räcka till fler, men inget är klart än, säger Daniel Boström.

– Rot-avdraget kan dock användas. Där tillämpas ett schablonavdrag på 9 procent av hela kostnaden, säger Sofia Andersson.

– Man kan dock inte utnyttja både rotavdrag och solcellsbidrag på samma gång.

5. Hur väljer man leverantör?

– Man bör ta in minst tre offerter från olika företag. Vill man göra det enkelt för sig kan man låta en leverantör komma hem till dig redan i planeringsstadiet och sköta hela processen, säger Daniel Boström.

6. Och vad kostar det?

– En anläggning på 36 kvadratmeter kostar cirka 120 000 kronor innan avdrag för rot eller solcellsbidrag har gjorts.

Fotnot: Mer information om att skaffa solcellsanläggning finns här: https://www.ekrul.se/Solceller.html

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson