Solcellerna på Flogstahusen på plats

Nu är den nya solcellsanläggningen på höghusen i Flogsta i drift.

9 september 2019 11:30

Totalt 1 900 kvadratmeter med solceller har placerats tio av de tolv hustaken, samt på tre fasader. Totalt räknar fastighetsägaren Heimstaden att solcellsanläggningen på studentbostäderna ska producera 240 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar 5–10 procent av den sammanlagda elförbrukningen i området med cirka 2 000 bostäder.

– Att bidra till minskad användning av fossila bränslen och minskade koldioxidutsläpp ligger helt i linje med vårt mål att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Heimstadens vd Patrik Hall i ett pressmeddelande med anledning av anläggnings invigning.

Solstaden Flogsta, som Heimstaden kallar det, är företagets största solcellssatsning hittills.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson