Skotta - annars hotar böter

Snön faller och det är dags för alla husägare att plocka fram snöskyffeln. Det är nämligen fastighetsägaren som ansvarar för snöskottning och sandning av området runt sin fastighet.

8 januari 2019 10:01

Även vintertid ska till exempel postgång och sophämtning fungera, därför är det viktigt att få undan snö runt brevlådor och soptunnor. Uppsala kommun ger tydliga besked på sin hemsida:

"Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram", skriver man där.

Den som inte håller rent på gångbanorna runt fastigheten riskerar böter.

Uppsala kommun har även ett antal platser där privatpersoner kan hämta grovkornig sand till sin fastighet:

Storvreta – Skogsvallsvägens västra sida i korsningen med Fullerövägen.

Storvreta – Skogsvallsvägen/Basketvägen, vid infarten till gamla tippområdet, öster om Tipptoppen.

Lindbacken – Hagtorpsvägen, vid pendlarparkering (mellan ICA och väg 288).

Nyby – Österleden.

Tuna backar – Bärbygatan mellan Pilot och Hangargatan.

Tuna backar – Tunabergsgatan vid Tunabergsskolans norra del.

Gränby – Råbyvägen, vid Gränby ishalls södra sida.

Brillinge – Smedjevägen 1, södra sidan efter korsningen med Storkällsvägen.

Löten – Stagneliusgatan 1.

Luthagen – Stabby Prästgården, Stabby Backe (vid informationstavlan för löparspåret).

Årsta – Björnbärsgatan (längst ut på Fålhagsleden).

Berthåga – Bertilsvägen 7, strax innan fotbollsplanen vid Berthåga IP

Centrum – Fjalars gränd, vid bussuppställningsplatsen.

Ekeby – Eriksbergsvägen, Ekebyvallen mellan Bruksvägen och Gråbergsvägen.

Nåntuna – Nåntunavägen, mellan cirkulationsplatsen på väg 255 och Hemslöjdsvägen.

Gottsunda – Valthornsvägen

Sunnersta östra – Sunnerstavägen, bakom transformatorstationen som ligger i Grisslevägens förlängning.

Sunnersta västra/Skarholmen – Granebergsvägen, på den stora asfalterade parkeringen som ligger mellan Skarholmsvägen och Seglarvägen.

Listan med platser kommer från Uppsala kommuns hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson