Sjunkande priser på bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter sjönk och villapriserna ökade i Uppsala län under april. I Uppsala är årets prisuppgång på bostadsrätter utraderad.

9 maj 2019 06:00

Det visar den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik. De nya siffrorna över prisutvecklingen på bostadsrätter de senaste tre månaderna, februari–april, i Uppsala län visar en uppgång på 2,1 procent, men samtidigt visade den förra rapporten med siffror för årets tre första månader en uppgång på 4,1 procent.

I Uppsala har priserna de tre senaste månaderna backat med 0,1 procent och de senaste tolv månaderna med 0,4 procent. Därmed är den uppgång på 1,3 procent för Uppsala som redovisades för januari–mars utraderad.

Största prisökningen under de senaste tolv månaderna i länet har Håbo kommun där priserna ökat med 12 procent. I Östhammar har genomsnittspriset på bostadsrätter minskat med 12,6 procent under samma period och i Knivsta med 7 procent.

Villapriserna i Uppsala län har under de tre senaste månaderna stigit med 2 procent, vilket är något mindre än riksgenomsnittet på 2,6 procent.

I Uppsala kommun har priserna under februari–april stigit med 3,4 procent och medelpriset för en villa i kommunen är nu drygt 4,2 miljoner kronor. I Knivsta, som har länets högsta villapriser, kostade en villa i snitt strax under 4,4 miljoner de senaste tre månaderna. Störst prisuppgång under perioden har Håbo kommun där villapriserna ökat med 5 procent. I Enköping har priserna backat med 3,3 procent.

Prisstatistiken för riket under april månad visar oförändrade siffror för bostadsrätter och för villor en uppgång med 1 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson