Så vill vi ha det i bostaden

Vårt hem är verkligen vår borg. Den plats där vi kopplar av, vågar vara oss själva och där vi gärna umgås. Det visar SBAB:s rapport Komma Hem.

1 september 2019 12:00

– Undersökningen speglar väldigt tydligt hur viktigt hemmet är för oss. Förutom att det är vår trygghet och där vi kan koppla ner, är utrymme för socialt umgänge viktigt. Jag tror att i tider av stress och oro blir hemmets funktion som en trygg plats för avkoppling ännu starkare, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Rapporten, som bygger på djupintervjuer i hushåll, en enkät bland 1 500 personer samt expertintervjuer, visar att hemmets viktigaste funktion är att det är en plats där vi kan avskärma oss från omvärlden för att varva ner och "ladda batterierna". Det svarade 35 procent av de tillfrågade. Att kunna vara mig själv (30 procent) och umgås med familj och vänner (20 procent) följde därnäst.

– Svaren visar tydligt att bostaden fyller en större funktion som påverkar både det psykiska och fysiska välbefinnandet, säger Claudia Wörmann.

På frågan om vilka faktorer som är viktigast för att må bra hemma svarade 44 procent att det är en plats där de kan vara sig själva, medan 43 procent uppgav att boendet ska ligga i ett tryggt område. Att man bor med personer som man tycker om (36 procent) och att det är nära till naturen (27 procent) är andra viktiga faktorer som anges.

Undersökningen visar också att vi tycker att det är viktigt att det finns utrymme för barnen i våra hem, det uppger 74 procent i undersökningen. Närhet till bra skola och vänner är också viktigt svarar 46 procent respektive 32 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson