Så undviker du soteld

En värmande brasa lockar många husägare nu när vintern är här på allvar. Men det gäller att elda rätt, risken för soteld kan vara större än du tror.

17 januari 2019 09:34

Faktum är att just soteld är den vanligaste brandorsaken i villor som leder till en utryckningar för brandförsvaret. Cirka 30 procent av villabränderna handlar om soteld.

Soteld är en brand inne i skorstenen som uppstår när sot och tjära som samlats i skorstenen fattar eld.

– De vanligaste orsakerna till att det uppstår soteld i skorstenen är att man eldat på ett felaktigt sätt, att man haft för liten lufttillförsel eller använt fuktig ved, eller att skorstenen av någon anledning inte sotats enligt de frister som finns, säger Johan Svebrant, brandingenjör vid Uppsala Brandförsvar.

Både dålig lufttillförsel, när man strypt spjället för mycket, och fuktig ved som inte fått ligga och torka tillräckligt länge, ger en sämre förbränning som gör att sot och tjära hamnar i skorstenen.

Det är därför sotningen är så viktig.

Hur vet man att det är en soteld? Att det brinner i skorstenen går väl knappast att se?

– Det kan till exempel vara ett mullrande ljud från skorstenen, gnistor som slår ut från skorstenen eller att det ryker in.

En soteld kan leda till att en fullt utvecklad brand uppstår, eftersom värmen i murstocken kan antända delar av huskroppen som finns i närheten, till exempel isolering eller reglar.

– Samma sak kan uppstå om man eldar för hårt. Grundregeln är max tre kilo ved i timmen, men i första hand ska man följa instruktionen till den kamin eller annan eldstad som man har, säger Johan Svebrant.

Vad ska man göra om det börjar brinna i skorstenen?

– Larma brandkåren genom att ringa 112 och stänga spjäll och luckor, vilket kväver elden. Det är även viktigt att tänka på att om man haft en soteld kan det ha uppstått skador på murstocken. Man får inte börja elda igen innan en sotare varit där och inspekterat och gett klartecken.

Ett bra sätt att se att eldningen fungerar som den ska är att gå ut och titta på röken som stiger ur skorstenen. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.

Johan Svebrant poängterar även ett par andra säkerhetsaspekter man bör tänka på:

– Lägg askan i ett metallkärl, inte i en plasthink, och ställ den på en plats där inte värme från askan kan starta en eldsvåda, något som kan hända om man till exempel ställer hinken för nära en husvägg. Och se till att alltid ha fungerande brandvarnare, säger Johan Svebrant.

Tips för att undvika soteld

Använd bara torr ved.

Följ alltid instruktionerna för din eldstad. Max tre kilo ved per timme.

Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.

Sota regelbundet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!