Så ska bostadskrisen för studenter lösas

Genom att stärka samarbetet mellan universiteten, kommunen och aktörer på marknaden ska bostadsbristen för studenter i Uppsala minskas. Det är syftet med Uppsala studentbostadsforum. Och man har en tydlig målsättning: Uppsala ska vara Sveriges mest attraktiva studentstad år 2025.

28 augusti 2019 17:17

– Ingen ska behöva tacka nej till en utbildning i Uppsala för att man saknar boende. Med initiativet Uppsala studentbostadsforum samlar vi alla aktörer för att bygga fler och utveckla nya, smarta former av studentboenden samtidigt som vi värnar studenternas sociala liv. Att studera i Uppsala ska vara en fantastisk helhetsupplevelse, sade Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, när det nya forumet presenterades på onsdagen.

Med Sveriges förenade studenkårers (SFS) årliga rapport om bostadssituationen i studentstäder i ena handen berättade Erik Pelling om det samarbete som pågått under flera år, men som med Uppsala studentbostadsforum ska utvecklas ytterligare och involvera fler aktörer. Uppsala har under flera år hamnat i den röda gruppen, städer där det är svårast för studenter att skaffa bostad, i SFS:s rapporter. Inom några år ska det se annorlunda ut.

– Vi är redan på god väg. Det byggs just nu och kommer inom snar framtid byggas 1 600 nya studentbostäder i Uppsala, sade Pelling och nämnde bland annat den nära förestående förtätningen i Rackarberget som ska ge 465 nya bostäder, byggen i Rosendal och Flogsta, samt förtätningen vid Studentvägen där man nu bygger för fullt – totalt blir det drygt 300 nya bostäder där när sex nya hus står klara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson