Så mycket kostar villorna i länet

Priserna på villor i länets kommuner har minskat under de senaste tre månaderna. Bostadsrätter fortsätter dock att stiga och gick upp med tre procent under samma period.

14 februari 2017 14:24

I Enköpings kommun minskade villapriserna mest i länet under de tre senaste månaderna jämfört med perioden augusti till oktober förra året, visar de senaste siffrorna från Svensk mäklarstatistik. I Uppsala skedde en ytterst marginell minskning på en procent. Totalt sett i länet minskade villapriserna med fyra procent, men då bör det även nämnas att Heby, Knivsta och Älvkarleby inte är medräknade eftersom det såldes färre än 25 villor där under den senaste tremånadersperioden.

– Har kan vi nog tala om en säsongseffekt. Under vintermånaderna säljs inte alls lika många villor som under hösten. Ser vi till årstakten så har villapriserna i länet ökat med fem procent, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik.

Vad gäller bostadsrätter så ökade priserna i länet med tre procent. Tierp stod för den största procentuella ökningen under perioden november till januari då priset ökade med nio procent jämfört med föregående period. I Enköping ökade priserna med fyra procent och i Uppsala tre procent. Även här bör det nämnas att Heby, Håbo och Älvkarleby inte är medräknade då det inte sålts fler än 25 bostäder där under de senaste tre månaderna.

Årstakten för bostadsrätter i länet har ökat med två procent.

– Uppsala, som ju dominerar länet, är ganska likt Stockholm där årstakten är alltjämt låg med en ökning fem procent, säger Per-Arne Sandegren.

Sett till hela riket gick priserna på bostadsrätter upp med en procent de senaste tre månaderna medan de var oförändrade på villor. Årstakten har ökat något för bostadsrätter med åtta procent medan villorna står kvar på nio procents ökning.

<p>Bostadspriser</p>

Köpsumma bostadsrätt (medelvärde)

Hela riket: 2 486 000

Uppsala län: 2 129 000

Enköping: 1 514 000

Heby: 620 000

Håbo: 1 852 000

Knivsta: 1 835 000

Tierp: 850 000

Uppsala: 2 403 000

Älvkarleby: 465 000

Östhammar: 925 000

Köpsumma villa (medelvärde)

Hela riket: 2 952 000

Uppsala län: 3 118 000

Enköping: 2 686 000

Heby: 1 254 000

Håbo: 3 202 000

Knivsta: 4 142 000

Tierp: 1 637000

Uppsala: 4 247 000

Älvkarleby: 1 389 000

Östhammar: 1 789 000

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!