Så funkar hemförsäkringen

De flesta har redan en hemförsäkring, men alla borde ha en. Vi ställde frågor om hemförsäkringen till Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

10 februari 2019 10:59

1. Måste man ha en hemförsäkring?

– Det är inte lag på att ha hemförsäkring, men alla bör ha en och 97 procent har en hemförsäkring. Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå jobbar hårt med att nå ut till alla med hur viktigt det är att ha en hemförsäkring. Det som är så bra med hemförsäkringar i Sverige är att de erbjuder en paketlösning som man inte hittar i andra länder. Hemförsäkringen täcker inte bara egendomen i hemmet utan innehåller även ett reseskydd om man exempelvis behöver söka sjukvård under sin utlandsresa, ansvarsskydd om man blir skadeståndsskyldig, rättsskydd om man behöver anlita advokat, och ett överfallsskydd. De flesta hemförsäkringar innehåller nuförtiden också ett bra ID-skydd. Det är något som många konsumenter inte känner till, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

2. Lönar det sig att jämföra hemförsäkringar mellan olika bolag?

– Konsumeternas Försäkringsbyrå gör oberoende jämförelser av försäkringar på den svenska marknaden och poängsätter dem, vi jämför dock inte priset ännu. Vi rekommenderar att man gör en jämförelse utifrån sina behov innan man tecknar försäkringen. Gå in på vår webbplats konsumenternas.se så får du bra hjälp. Konsumentverket och Finansinspektionen och försäkringsbranschen står bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå, som är helt oberoende. Myndigheterna har majoritet och branschen finansierar verksamheten.

3. Vad är en "drulleförsäkring" och ingår det i hemförsäkringen?

– Drulleförsäkring täcker plötsliga oförutsedda händelser, som till exempel att ens barn spiller i saft i grannens helt nya soffa. Den heter lite olika hos försäkringsbolagen, till exempel allrisk eller otursförsäkring. Den ingår inte alltid i en basförsäkring. Det är bra att ha en sådan försäkring för det är ofta dessa situationer som konsumenter vill ha en försäkring för. De blir besvikna om de inte har tecknat en sådan.

4. Kan man pressa priset genom att ta in offerter från flera försäkringsbolag?

– Man kan förhandla med försäkringsbolagen, men avtalen är i regel ettåriga så rabatten förfaller ofta efter ett år.

5. Gäller föräldrarnas hemförsäkring om man som ung studerar och bor på annan ort?

– När man flyttat hemifrån ska man teckna en egen hemförsäkring. Även om man inte har så mycket egendom är det många andra delar i hemförsäkringen som är viktig för en ung människa, exempelvis reseskyddet och ansvarsskyddet. Om man blir sambo och flyttar in till någon så måste man kolla vad försäkringsbolaget kräver för att man ska omfattas av sambons hemförsäkring. En del bolag kräver att man än inskriven på försäkringsbrevet och andra bolag kräver att man är folkbokförd på den nya adressen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson