Av de bostadsrätter som såldes i Uppsala län under 2018 var det enligt bostadssajten Boolis statistik 15,3 procent som prissänktes. Nyproducerade bostadsrätter finns inte med i statistiken. Det är i särklass mest i landet och kan jämföras med 2017 när 8,3 procent av bostadsrätterna i länet prissänktes. Som prissänkta objekt räknar Booli bostäder som varit till salu under året och som någon gång har prissänkts.

– I Uppsala har det varit många nyproducerade lägenheter till salu under året, och det har även spillt över och påverkat successionsmarknaden, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Tidningen skrev i mitten av december förra året om hur det rekordstora utbudet av utannonserade nyproducerade bostadsrätter pressat priserna. I Uppsala var mer än 17 procent av de utannonserade lägenheterna i nyproduktionen prissänkta under året.

– Uppsalamarknaden har haft ett väldigt högt utbud av nyproducerade lägenheter under året, att andelen prissänkta lägenheter är rekordhög i just Uppsala län kan förklaras genom att utbud och efterfrågan inte matchat, sade Matilda Adelborg i ett pressmeddelande då.

Antalet dagar som bostäderna låg ute till försäljning ökade under året. Medianvärdet för annonstiden på bostadsrätter var i Uppsala län 22 dagar under fjolåret. Motsvarande siffra för 2017 var 17. Medelpriset för bostadsrätter backade med 4 procent under året.

I landet som helhet visar undersökningen att priserna på bostadsrätter legat stilla eller sjunkit i de flesta län och att det tog längre tid att sälja.

– Andelen prissänkta objekt har på många håll varit hög under hela året – ett tecken på att köpare och säljare inte riktigt kommit överens, säger Matilda Adelborg.

När det gäller villamarknaden steg det genomsnittliga priset vid försäljningar i länet med 2 procent. Medelpriset för en villa som såldes i Uppsala kommun var 3 829 500 kronor. I Knivsta kostade en villa i snitt 3 911 100 kronor, vilket är mindre än snittpriset för 2017.

På riksplanet har medelslutpriserna på villor ökat i de flesta län. I Jämtlands län med hela 14 procent. Stockholms län sticker ut, där priserna minskat med 7 procent under året, jämfört med 2017, skriver Booli i sitt pressmeddelande.