Prognos: den starka tillväxten planar ut

Husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige ökade kraftigt under 2017. Men kommande prognos är att investeringarna ska falla tillbaka.

23 april 2018 10:35

Under 2017 fortsatte tillväxtresan och den totala påbörjade husbyggnadsvolymen var drygt 50 miljarder kronor. En ökning med 11 procent från 2016. Alla sektorer ökade utom småhus. Utöver en stark industribyggnadstillväxt rapporteras även en kraftig ökning av ny- och ombyggnadsinvesteringar i flerbostadshus. Detta enligt analysföretaget Industrifaktas konjunkturrapport för Mellansverige som presenterades under måndagen.

LÄS MER: Svårare sälja nyproducerat i Uppsala

Byggandet i regionen – som inkluderar Uppsala, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län – har haft en positiv utveckling i flera år. Regionens totala investeringar i lokal- och bostadsbyggande i fjol var 60 procent högre än tre år tidigare, enligt rapporten.

Men toppen är förmodligen nådd. Industrifaktas prognos är att investeringarna kommer att falla tillbaka med omkring 5 procent de två kommande åren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!