Det är företaget Genova som uppför det sju våningar höga trähuset Botanikern med 133 bostadsrätter och kommersiella lokaler där både stomme och fasad är av trä. När området skulle exploateras ställde Uppsala kommun bland annat krav på klimatvänliga bostadshus. Genova föreslog ett bygge av trä och redan i vår flyttar de första in i vad som blir Uppsalas högsta trähus.

CLT-tekniken, som den kallas, är inte helt ny, men ännu inte särskilt vanlig i större byggprojekt i Sverige. De korslimmande blocken i massivt trä levereras monteringsfärdiga från fabriken och skruvas sedan samman på plats. Samtliga väggar i huset består av massivt trä.

– Blocken är lika styva som betong, säger Henrik Enström som är projektchef för bygget.

Artikelbild

| Uppsala högsta trähus är under uppförande i Rosendal.

Genova ser flera fördelar med materialvalet jämfört med traditionella byggen i betong.

– Det är mer miljövänligt, det blir en bättre inomhusmiljö för de boende, kortare byggtid på plats och även en bättre arbetsmiljö under själva byggtiden, säger Henrik Raspe, kreativ chef på Genova.

Nackdelen är priset. Att bygga med CLT massivträ är än så länge dyrare än att bygga i betong.

– Den stora vinsten är minskad klimatpåverkan, eftersom det levande trädet producerar syre så "äter" det koldioxid via fotosyntesen. Genom att använda massiva trästommar och naturmaterial med lång livslängd i Botanikern minskas utsläppen av växthusgaser. Ett bygge i trä beräknas vara klimatneutralt efter cirka tio år, säger Henrik Raspe.

Artikelbild

| Hela stommen på det sju våningar höga huset är i trä.

Och hur är det med brandsäkerheten?

– Brandrisken är inte större än i hus med andra material än trä, säger Henrik Enström.

Inflyttningen i Botanikern inleds under våren. I höst ska hela bygget vara klart.