Gym och solceller toppar önskelistan

Gärna garage. Men allra helst solceller – eller ett gym. Det är vad bostadsrättsägare mest av allt kan tänka sig att betala extra för.

22 april 2018 09:00

Detta enligt Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 från Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, där bostadsrättsägare från hela landet svarat på frågor utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, hållbarhets- och framtidsperspektiv.

Även övervakningskameror och låsta grindar hamnar högt på listan över vad bostadsrättsägarna är positiva till att betala en slant extra för i månadsavgift.

– Det är viktigt att styrelsen gör en noggrann behovsanalys när det kommer till vilka inköpsom ska göras till föreningen. Det är också väldigt viktigt att de grundar sig i samtliga medlemmars intresse. Genom att investera i exempelvis solceller, gym eller elbilsladdning kan man få en attraktivare förening och därigenom öka värdet på hela fastigheten, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC.

Det finns flera skillnader i önskemålen beroende på åldersgrupp. Solceller har en stadigt hög position för samtliga åldersgrupper medan gym anses som en motiverad satsning av hela 33 procent bland dem som är 18–30 år. Benägenheten att tycka att en pool är en bra idé hamnar på andra plats i den åldersgruppen medan äldre inte alls är på samma linje.

När det gäller vad som anses borde göras mindre kostsamt uppger 32 procent elkostnaden. Värme och vatten landar också högt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!