I den senaste köpbarometern tror 19 procent att bostadspriserna kommer att stiga de närmaste sex månaderna. Det är en ökning med 4 procentenheter från rekordlåga 15 procent i januarimätningen. Andelen som tror på sjunkande priser det kommande halvåret har samtidigt minskat från 37 till 28 procent.

Staffan Tell, Hemnets talesperson, tror att det kan ha varit rapporteringen kring en eventuell stundande räntehöjning från Riksbanken och sedan att räntan höjdes som låg till grund för att färre trodde på prisuppgångar under december och januari.

– Nu handlar rapporteringen snarare om att det förmodligen kommer att dröja ganska länge innan nästa räntehöjning. Dessutom har vi gått från börsfrossa på senhösten till ganska muntra toner i år, vilket också kan ha haft en viss påverkan, säger Staffan Tell på företagets hemsida.