Fler saneringar av vägglöss

Antalet saneringar av vägglös minskade i landet under förra året. Uppsala var dock ett av nio län där antalet saneringar ökade.

19 april 2019 21:00

Sammanlagt gjorde saneringsföretaget Anticimex 16 359 saneringar av vägglöss under 2018, det är en minskning med 6 procent jämfört med året innan.

– Anledningen till att saneringarna minskat beror förmodligen på bättre och effektivare saneringsmetoder. En annan anledning är att man är mer medveten om problematiken idag och man anlitar oss i större utsträckning i förebyggande syfte, innan problemen tagit fäste, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

Men i Uppsala län genomfördes fler saneringar under 2018. Under året genomförde Anticimex 487 saneringar, vilket är 18 fler än året innan. Det är dock en rejäl minskning jämfört med 2014 när 597 saneringar gjordes i länet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson