Fler mäklare tror på stigande priser

En övervägande majoritet av fastighetsmäklarna gör bedömningen att bostadspriserna de kommande tre månaderna kommer att ligga stilla eller sjunka. Samtidigt är det fler som tror på en prisuppgång än förra månaden.

13 februari 2019 08:45

Det visar Mäklarpanelen för februari, där Fastighetsmäklarsamfundet i samarbete med Valueguard frågar mäklare om den kommande tremånadersperoden. I den senaste mätningen hade andelen mäklare som tror på sjunkande priser minskat från 33 procent till 26 procent, jämfört med mätningen i januari. Andelen som tror på en prisuppgång ökade från 21 till 24 procent. Den största andelen av mäklarna, 50 procent, tror på stillastående priser, en ökning med 4 procentenheter jämfört med januarimätningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson