Fler betalar mindre för boendet i dag

Låga boräntor och god löneutveckling. Det är faktorerna som gör att vi i dag lägger en mindre del av vår disponibla inkomst på boendekostnader jämfört med för tio år sedan, trots ökade bostadspriser.

26 oktober 2018 12:25

Det är Swedbank som har undersökt hur stor del av inkomsten som bostadsrättsägare lägger på boendekostnader nu jämfört med för tio år sedan. Typhushåll som för tio år sedan la en tredjedel av inkomsten på boendet lägger i dag en femtedel, 20 procent. Men stiger bolåneräntan med två procentenheter skulle hushållen behöva lägga samma eller en ännu högre andel av inkomst som 2008, enligt Swedbanks beräkningar.

Hushåll med en högre belåning är de som gynnats mest av den kraftiga räntenedgången, men det är också de som kommer att påverkas mest i händelse av att räntan går upp. En ränteuppgång på två procentenheter skulle innebära att de högst belånade bostadsrättsinnehavarna kan komma att få lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet vid en amortering på två procent och vid tre procents amortering kommer boendekostnaden att utgöra 35 procent av hushållets disponibla inkomst, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson