Skanska har tagit hjälp av Kantar Sifo för att reda ut vilka tekniska lösningar som svenskarna vill ha i sina bostäder.

Resultatet visar att 29 procent helst vill ha smart hemelektronik såsom fjärrstyrd belysning. Som god två hamnar alternativet "digitalt lås och larm som kan styras på distans" med 27 procent. Robotteknologi som dammsugare och gräsklippare hamnar också högt, 22 procent.

Inbyggda ljudsystem lockar särskilt en yngre målgrupp, en av fyra i åldern 18–29 uppger i undersökningen att de vill ha ett installerat i sin nästa bostad.

Röststyrda assistenter som Amazon Alexa, Apples Homepod eller Google Home har oväntat nog däremot ännu inte fått så många intresserade, bara tre procent.

Skanska drar i ett pressmeddelande slutsatsen att digitaliseringen på längre sikt kommer att förändra hur vi upplever vår boendemiljö och vilka krav vi ställer.

– I takt med att tekniken utvecklas och erbjuder fler möjligheter kommer även krav på andra typer av tjänster att efterfrågas. Ett möjligt scenario skulle kunna vara att bostadsutvecklare även knyter till ett visst serviceutbud till bostaden. Det skulle kunna förändra bostadsutvecklarens roll till att på sikt blir mer av en livsstilsleverantör, säger Magnus Lambertsson, marknads- och försäljningschef på Skanska Nya Hem.