Bostadsvärdet oroar en av fyra

Mer än var fjärde bostadsägare i Uppsala är orolig över värdeutvecklingen på sin bostad.

24 mars 2019 21:30

En Sifo-undersökning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling står bakom visar att 28 procent av bostadsägarna i Uppsala län är oroade över hur värdet på deras bostad ska utvecklas i framtiden. Det är något fler än riksgenomsnittet där 25 procent känner oro.

– Det har varit ett händelserikt år på bostadsmarknaden. Förutom osäkerhet kring regeringsbildningen och fortsatt hårda kreditvillkor har reporäntan höjts för första gången sedan 2011. Det är främst därför andelen bostadsägare som är oroliga för värdeutvecklingen på deras bostad ökat senaste året, säger Peter Jakobsson på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Uppsala.

Flest oroade finns bland yngre bostadsägare i åldern 18–25 år där varannan uppger att man är orolig.

– De lagkrav som har trätt i kraft på senare år har bevisligen slagit hårdast mot den yngre generationen som skall etablera sig på bostadsmarknaden vilket även syns i statistiken. I den kategori där oroligheten är som störst är sannolikt de som har köpt sin bostad under toppåren då priserna legat som högst, kommenterar Peter Jakobsson.

Han ser dock inga tecken på kraftiga svängningar på bostadsmarknaden den närmaste tiden:

– Tittar man på Uppsala stad så fick vi en prisnedgång framför allt under 2017 men nu har priserna stabiliserat sig den senaste 12-månadsperioden och ser i dag ut att ligga på en nivå som både säljare och köpare accepterat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson